Energieffektivisering av fiskefartøy

Kurs Onsdag 14. desember inviterer GCE Blue Maritime Cluster og NCE Blue Legasea Cluster til kurs om energieffektivisering av fiskefartøy.

Arrangør: GCE Blue Maritime Cluster og NCE Blue Legasea
Dato:
Sted: ÅKP Blue Innovation Arena, NMK, Ålesund
Fiskefartøy.jpg

I dette kurset er fiskerfartøy er i fokus, og vi vil belyse hvordan fartøyene kan utformes og drives for å optimalisere energibruk.

På programmet har vi Møreforsking, Bluewild, Ulstein, Skipsteknisk og Glocal Green.
Møreforsking vil presentere prosjektet FISK 4.0, hvor målet er å bygge kompetanse for vekst gjennom teknologiutvikling og digitalisering. 
Bluewild og Ulstein vil presentere konseptet ECOFIVE - "Eco-Friendly Fishing Vessel". Fartøyet er utformet med mål om å optimalisere energibruk, noe som vil kunne redusere utslipp med minst 25% og helt opp til 40%. 
Skipsteknisk vil dele av sine erfaringer med utforming og optimalisering av fiskefartøy, og til slutt vil Glocal Green snakke om hvordan nye energibærere vil påvirke måten vi tenker rundt utforming og optimalisering av fartøy. 

Program:
09:00 Velkommen v/ GCE Blue Maritime og NCE Blue Legasea Cluster
09:05 Innlegg v/ Wenche Emblem Larssen, Møreforsking
09:45 Innlegg v/ Vegard Hjelvik, Skipsteknisk
10:15 Pause 
10:30: Innlegg v/ Tore Roaldsnes, Bluewild og Erwin Jager, Ulstein
11:15 Innlegg v/ Jan Kjetil Paulsen, Glocal Green 
11:30 Lunsj 
Kursstart er kl. 09:00, og vi serverer lunsj i innovasjonsarenaen i etterkant av kurset. 
Kurset er gratis, og forbeholdt medlemmer av klyngene. 

Meld deg på her