Cafédialog: Fremtidens arbeidsliv og lederskap

Nettverkstreff ÅKP inviterer deg til workshop for å belyse hvordan fremtidens arbeidsliv vil utfordre lederskap og kompetanseutvikling.

Arrangør: ÅKP AS
Dato:
Sted: ÅKP Blue Innovation Arena, Borgundveien 340 (NMK), 6009 Ålesund
Hovedbilde aktivitetsrapport 2017 (2).png

Hvordan vil fremtidens talenter velge arbeidsgiver og hvordan vil arbeidsdagen deres egentlig være? Det er mye som vil endre seg, men ledere og bedrifter må helt sikkert gjøre mer for å tiltrekke seg de beste. 

Nå inviteres du til en cafédialog om hvordan arbeidslivet utfordres, hvordan lederskap og bedrifter må tenke annerledes for å vinne de beste talentene i fremtiden. Vi er nysgjerrige på hva regionen trenger for å lykkes i talentjakten, og for å utvikle de riktige lederne for regionens næringsliv. Kanskje er dette starten på et viktig regionalt kompetanse- og lederutviklingsprosjekt?

Det nye spørsmålet arbeidsgivere i større grad må overbevise potensielt nye arbeidstakere er: Hvorfor skal jeg jobbe for deg, ikke motsatt hvorfor skal vi ansette deg?

PROGRAM

Kl.13:30: Knut Åsebø: Felles agenda for å møte utfordringene i ledelse av fremtidens arbeidsliv

Knut Åsebø var prosjektleder for forskningsprosjektet «The Human Side of digitalization and the future of Work» som de regionale næringsklyngene og NTNU gjennomførte i 2018, med støtte Møre og Romsdal Fylkeskommune og Sparebanken Møre. Nå trekker vi kunnskapen fra prosjektet inn i morgendagens tenkning og inviterer til felles agenda på utfordringen.

Kl. 14:00: Refleksjon rundt jakten på fremtidens talenter/morgendagens ledere

Vi reflekterer sammen med regionale ledere og deres perspektiv rundt ledelse av fremtidens arbeidsliv. Diskusjonen tar vi i plenum

Kl. 14:30: Idéworkshop gjennom cafédialog

Vi avslutter samlingen med en fasilitert cafédialog med fokus på følgende spørsmål:

  • Hvordan møter regionen utfordringen?
  • Hvilke forventninger skal vi ha til et slikt samarbeid? 

Bli med på en viktig diskusjon om fremtidens arbeidsliv!

En cafédialog med mennesker som er opptatt av mennesker og lederskap.

Fyll inn bedrifts- og kontaktinformasjon