ÅKP Touchbase Bærekraft høst 2024

Nettverkstreff ÅKP Touchbase Bærekraft er et nettverksforum for de som vil holde seg oppdatert på bærekraftsfeltet. Her lærer vi og deler med hverandre, og tar i bruk verktøy innen bærekraftsarbeid.

Arrangør: ÅKP
Dato:
Sted: ÅKP Blue Innovation Arena, Borgundveien 340
kommunikasjon.jpeg

Bærekraftforumet har som grunntanke at man blir bedre av å dele erfaringer med andre. I forumet møtes ansvarlige innenfor bærekraft fra bedrifter i regionen, og andre som er nysgjerrige på ulike deler av tematikken til jevnlige treff og faglige diskusjoner. Det blir også hentet inn relevant ekspertise på de temaene som deltakerne ønsker å lære mer om. 

Våren 2024 har forumet belyst temaer som EUs taksonomi, rapporteringskrav, verktøy for bærekraftig forretningsmodellering, og vi har lært og blitt inspirert av hverandre. Sammen med klyngene i ÅKP ble nettverksforum 3 gjennomført som en vellykket fagdag 6. juni.   

ÅKP Touchbase Bærekraft gjennomføres som et samarbeid mellom ADVISO Advokatfirma og ÅKP. ADVISO sin juridisk kompetanse kombinert med ÅKPs nettverk og verktøy skaper en robust plattform for forumet. 

Touchbase Bærekraft er en viktig arena for å dele kompetanse og erfaring innen bærekraftsarbeid. ADVISO har mye kompetanse på miljø- og bærekraftregulering som vi gjennom Touchbase Bærekraft deler med bedrifter som står midt i denne jungelen av begrep og krav. Samtidig er Touchbase Bærekraft et forum der deltakerne får mulighet til å drøfte problemstillinger seg imellom og vi opplever at dette gir bedre utbytte både for bedriftene og oss, sier Karina Mauren i ADVISO. 

Katrine Vestbøstad, prosjektleder i NCE Blue Legasea legger til: - Denne jungelen av begrep og krav som Karina nevner er det viktig at vi snakker om for å konkretisere og avmystifisere. Touchbase Bærekraft er ment å være det forumet der alle spørsmål kan stilles, erfaringer deles og vi kan få frem eksempler på hva som er gjort – og slik bli enda bedre sammen 

Bærekraftsarbeidet fordrer bred involvering av ressurspersoner på tvers i en bedrift; både ledelse, forretningsutvikling, økonomi, rapportering, og produktutvikling. Vi ønsker at flere fra hver bedrift skal kunne delta i forumet, og legger til rette for det ved at en bedrift som melder seg på kan sende inntil tre av sine medarbeidere til hvert forum.  

Etter innspill fra medlemmene er tema for de tre nettverksforumene høsten 2024 satt opp. 

05.09 Nettverksforum 4 

Tema for dette forumet er 'Dobbel vesentlighetsanalyse'. Vi får en innføring i regelverket for dobbel vesentlighetsanalyse og introduksjon til tilgjengelig verktøy for hjelp i arbeidet. Det vil bli hentet frem noen eksempler til inspirasjon, både fra industri og kontor, og det legges opp til arbeid i grupper. 

24.10 Nettverksforum 5 

Tema for nettverksforum 5 er sosial bærekraft. Hva er sosial bærekraft? Hvilke lover og regler må vi forholde oss til? 

05.12 Nettverksforum 6 

Formålet med et klimaregnskapet er å formidle informasjon om bedriftens utslipp, miljøarbeid og ressursbruk. Hvilke måleparametre skal vi bruke, og hvor henter vi data? Finnes det verktøy som forenkler arbeidet? Hvordan kan KI brukes som et verktøy?

Deltakeravgift på 9500,- pr år pr bedrift (Inkluderer deltakelse av 3 personer). Et års-medlemsskap med oppstart høst 2024 vil gå frem til sommeren 2025. For de som ønsker å binde seg kun til et halvt år tilbyr vi det til 5000,- pr halvår pr bedrift (Inkluderer deltakelse av 3 personer).

Ønsker du å bli med i ÅKP touchbase Bærekraft? Da kan du melde deg på i skjemaet under.

NB: Allerede påmeldte bedrifter fra forum våren 2024 trenger ikke melde seg på igjen. 

Ved spørsmål ta kontakt med Katrine Vestbøstad, katrine.vestbostad@legasea.no, mobil +47 91607158.

Velkommen!


Medlemskap - Touchbase Bærekraft

Påmelding - HN


This site is protected by ReCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply