Gå til til aakp.no

Kompetansemegling

Trenger din bedrift hjelp til å sette i gang forsknings- og utviklingsaktiviteter? Ta kontakt!

ÅKP
RobertVoldnes.jpg

Rådgiver Robert Voldnes er en av våre kompetansemeglere

Hjelp til å finne riktig kompetansemiljø

Har din bedrift et utviklingsprosjekt som trenger ekstern kompetanse? Hjelp fra forskere eller andre eksperter. Å finne riktig kompetansemiljø og forskningspartner kan virke litt uoversiktlig. ÅKP tilbyr hjelp til å finne denne kompetansen!

Kompetansemegler-ordningen er kostnadsfri for bedriftene, og sammen med forskningsrådet og Møre og Romsdal fylkeskommune er ÅKP  et av miljøene som forvalter denne ordningen i vår region.

Sjekk ut Møre og Romsdal fylkeskommune for mer informasjon

Hva kan kompetansemeglerne bistå med?

  • Være rådgiver i innovasjons- og FoU-prosjekter
  • Være bindeleddet mellom bedrift og FoU-miljø
  • Veilede i å strukturere og sette opp prosjekt, for å finne riktig virkemiddel
  • Veilede bedriften gjennom planleggingsverktøy for å finne behov og virkning av ideen
  • Veiledning om det offentlige virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge, SkatteFUNN, Forskningsrådsprogram)

Ta kontakt med våre kompetansemeglere

Robert Voldnes - robert.voldnes@aakp.no - +47 906 58 517

Arne Mehl - arne.mehl@aakp.no - +47 952 50 120

Tom Christian Dahl - tom.christian.dahl@aakp.no - +47 958 70 727

Håvar Risnes - havar.risnes@aakp.no - +47 417 89 043


arne rådgiver.jpg