Gå til til aakp.no

For eksisterende bedrifter

ÅKP

ÅKP bistår eksisterende bedrifter med nyskapingsprosesser og knoppskytinger.

Har din bedrift en idé om et nytt produkt eller en ny tjeneste, ta kontakt med oss.


ÅKP bistår blant annet med:

  • Idè- og markedsvurdering
  • Rolle- og forventningsavklaring
  • Produkt- og tjenestevurdering
  • Assistanse til forretnings-modellering
  • Informasjon om etablererstøtte/offentlig finansiering
  • Assistanse ved søknader til støtteordninger
  • Kobling mot andre kompetansemiljøer
  • Formidling av relevante kurs i hoppid.no og lignende
  • Bidra med avklaringsmidler i tidligfase på nye prosjekt (hoppid.no)


Innovasjonssystemet ÅKP er Sunnmøres eget nyskapingsmiljø beregnet både for eksisterende bedrifter og nyetablerere.

Vi har taushetsplikt. I og med at vi har offentlig delfinansiering kan vi tilby rabatterte tjenester. Det er kostnadsfritt for bedriften å ta kontakt med ÅKP.

ÅKP er tilknyttet det landsdekkende inkubatornettverket til SIVA (Statens industrivekstselskap) og dekker hele Sunnmøre.

ÅKP disponerer Næringsfondet til Sula, Skodje, Sandøy og Ålesund, samt er konsulent for Ulstein kommune. Ta kontakt for å høre om din bedrift kan søke tilskudd til næringsutvikling!

ÅKP arrangerer gjennom året flere møteplasser og arenaer for faglig påfyll og nettverksbygging. Se vår kalender her.