Ronomar 2

ÅKP er partner i prosjektet «BUILDING ECO‐INNOVATIVE TOWAGE CAPACITY». Prosjektet har som mål å bygge en «grønn» taubåt og ÅKP’s rolle er å være bindeleddet mellom miljøene i Romania og leverandører, myndigheter og kunnskapsmiljø i Norge.

Om prosjektet

Prosjektet er finansiert under Norway Grants og programmet «Green Industry Innovation Programme Romania. Dette programmet har bevilget 26,6 milliarder euro til 53 prosjekter, og skal bidra til å redusere økonomiske og sosiale forskjeller i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), og for å styrke de bilaterale forbindelsene mellom Norge og Romania. Målet med programmet er å øke konkurranseevnen for grønne bedrifter, inkludert miljøvennlig utnyttelse av eksisterende næringer, grønn innovasjon og grønn entreprenørskap.


ronomar2_far_samson02.jpg


ÅKP's rolle

ÅKP er partner i prosjektet «BUILDING ECO‐INNOVATIVE TOWAGE CAPACITY». Prosjektet har som mål å bygge en «grønn» taubåt og ÅKP’s rolle er å være bindeleddet mellom miljøene i Romania og leverandører, myndigheter og kunnskapsmiljø i Norge.