Tjenesteområder

Vi er Sunnmøres viktigste leverandør av tjenester for entreprenørskap, innovasjon og nettverksbygging.

aakp-idelab-prosess.png

ÅKP Idélab

ÅKP Idélab er en styrt kreativ prosess hvor målet er å skape og identifisere nye idéer og forretningsmuligheter.
Vi vil gjennom en dag utforske forskjellige tema basert på bedriftens behov. Behovet kan være et ønske om å fornye seg i eksisterende marked, at man ønsker å nå inn i nye markeder eller det kan være ytre trender som påvirker bedriften som etter hvert vil kreve omstilling.
For å sikre levedyktige idéer og konsepter vil den kreative prosessen blir forsterket med ÅKPs etablerte metodikk for entreprenørskap og vekst, MITs «disiplinert entreprenørskap».

Gründer - starte bedrift?

Hos ÅKP kan du få råd og veiledning knyttet til etablering av egen bedrift. Vi tilbyr ulike programmer for oppstart og vekst, samt førstelinjetjenesten hoppid.no for Ålesund, Sula, Skodje, Sandøy, Herøy, Hareid og Ulstein kommune. hoppid.no er Møre og Romsdal fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Mer informasjon for deg som er gründer
undervannsrobot_570x340.png

GCE Blue Maritime Cluster

Global Centre of Expertise (GCE) er en massiv nasjonal satsing på de mest globalt rettede og vekstkraftige næringsklyngene i Norge. På grunn av sin sterke posisjon i verden innen avanserte blå marine operasjoner har den maritime klyngen på Møre fått status som GCE.

Gå til bluemaritimecluster.no

NCE Blue Legasea

Den biomarine klyngen Blue Legasea er et internasjonalt ledende kraftsenter innen bærekraftig produksjon av marine ingredienser. For bedre livskvalitet og helse til den enkelte. Blue Legasea-klyngen har status som Norwegian Centre of Expertise (NCE) og består av bedrifter innen havgående fiskeflåte, landbasert foredlingsindustri, oppdrettsbedrifter, omega 3-produsenter og bedrifter som foredler marine proteiner.

Gå til blue legasea.no

Åkp Blue Innovation Arena

ÅKP har gått sammen med Siva, Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund kommune, Tafjord Kraft og Sparebanken Møre for å realisere fremtidens innovasjonsarena i Ålesund.

Les mer om innovasjonsarenaen

Andre prosjekter

ÅKP er partner i flere nasjonale og internasjonale prosjekter med fokus på innovasjon, nærings- og regionsutvikling.

MIT_REAP.jpg

MIT REAP

ÅKP deltar som representanter for regionen i et utviklingsprogram hvor hovedtemaene er relatert til økonomisk vekst og jobbskaping gjennom innovasjonsdrevet entreprenørskap i regionen.

Gå til programmets nettsider
norwegianrooms.jpg

Norwegian Rooms

Stressless®, Håg®, Jøtul® og Stokke® er bare noen av merkevarene Norge har innen møbel- og interiørbransjen, med betydelig internasjonal kjennskap. Bak klyngeinitiativet Norwegian Rooms® står flere toneangivende , norske ferdigvareleverandører fra bransjen. Klyngen administreres fra ÅKP sine lokaler.

Gå til norwegianrooms.no
ronomar2.jpg

Ronomar 2

ÅKP er partner i prosjektet «Building Eco-Innovative Towage Capacity». Prosjektet har som mål å bygge en «grønn» taubåt og ÅKP’s rolle er å være bindeleddet mellom miljøene i Romania og leverandører, myndigheter og kunnskapsmiljø i Norge.

Les mer om Ronomar 2