Gründer - starte bedrift?

Hos ÅKP kan du få råd og veiledning knyttet til etablering av egen bedrift. Vi tilbyr ulike programmer for oppstart og vekst, samt førstelinjetjenesten hoppid.no for Ålesund, Sula, Skodje, Sandøy, Herøy, Hareid og Ulstein kommune. hoppid.no er Møre og Romsdal fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Mer informasjon for deg som er gründer
aakp-idelab-prosess.png

ÅKP Idélab

ÅKP Idélab er en styrt kreativ prosess hvor målet er å skape og identifisere nye idéer og forretningsmuligheter. Vi tilbyr en skreddersydd workshop som utforsker forskjellige tema basert på bedriftens behov.

Skal du fornye deg i eksisterende marked eller gå inn i nye markeder? Kan det være trender som påvirker bedriften som vil kreve omstilling?

For å sikre kvalitet og levedyktige idéer og konsepter vil den kreative prosessen blir forsterket med ÅKPs etablerte metodikk for entreprenørskap og vekst.
Kontakt tom.christian.dahl@aakp.no for mer informasjon

Mer informasjon om ÅKP Idélab
undervannsrobot_570x340.png

GCE Blue Maritime Cluster

Den maritime klyngen på Møre består av 220 bedrifter og har en verdensledende posisjon innen design, bygging, utrustning og operasjon av avanserte spesialfartøy for de globale havromsnæringene. Klyngen har status som Global Centre of Expertise (GCE) som er en nasjonal satsing på de mest globalt rettede og vekstkraftige næringsklyngene i Norge.

Gå til bluemaritimecluster.no

NCE Blue Legasea

Næringsklyngen NCE Blue Legasea samler ressurser, erfaring og kunnskap fra alle deler av den marine verdikjeden, i tett samspill med maritim sektor. Dette gir et unikt utgangspunkt for å utvikle norsk fiskerinæring og samtidig gjøre Norge til en foregangsnasjon innen bærekraftig verdiskaping basert på 100 % utnyttelse av marint råstoff.

Gå til bluelegasea.no
digital twin ulstein osp.jpg

Digicat

Vi tilbyr testfasiliteter, kompetanse og nettverk for virtuell prototyping og utvikling av digitale tvillinger til alle næringer.

Vårt tilbud strekker seg gjennom hele utviklingsløpet, fra ideen unnfanges og ut produktets levetid. Vi tilbyr også opplæring, trening og seminarer i samarbeid med utdannings-institusjoner.

Digicat - Norsk katapultsenter har sitt hovedsete i Ålesund og driftes av ÅKP AS, på vegne av havbaserte næringer på Nord-vestlandet.

Senteret er støttet av Norsk katapult for å bidra til at alle typer bedrifter raskere, rimeligere og bedre evner å utvikle ideer fra konseptstadiet og frem til markedsintroduksjon.

Gå til digicat.no

Åkp Blue Innovation Arena

ÅKP har gått sammen med Siva, Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund kommune, Tafjord Kraft og Sparebanken Møre for å realisere fremtidens innovasjonsarena i Ålesund.

Gå til blueinnovationarena.no

Andre prosjekter

ÅKP er partner i flere nasjonale og internasjonale prosjekter med fokus på innovasjon, nærings- og regionsutvikling.

MIT_REAP.jpg

MIT REAP

ÅKP deltar som representanter for regionen i et utviklingsprogram hvor hovedtemaene er relatert til økonomisk vekst og jobbskaping gjennom innovasjonsdrevet entreprenørskap i regionen.

Gå til programmets nettsider
norwegianrooms.jpg

Norwegian Rooms

Stressless®, Håg®, Jøtul® og Stokke® er bare noen av merkevarene Norge har innen møbel- og interiørbransjen, med betydelig internasjonal kjennskap. Bak klyngeinitiativet Norwegian Rooms® står flere toneangivende , norske ferdigvareleverandører fra bransjen.

Gå til norwegianrooms.no
heidi.jpg

Søke EU-prosjekt?

ÅKP tilbyr hjelp til bedrifter som ønsker å søke midler for å gjennomføre forsknings- og innovasjonsprosjekter i EU. Stillingen er en delt ressurs mellom klyngene GCE Blue Maritime og NCE Blue Legasea, i samarbeid med Innovasjon Norge.

Ta kontakt med vår EU-rådgiver