Prosjekter

ÅKP fasiliterer flere prosjekter knyttet til innovasjon, næringsutvikling og samfunnsbygging i regionen.

Åkp Blue Innovation Arena

ÅKP har gått sammen med Siva, Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund kommune, Tafjord Kraft og Sparebanken Møre for å realisere fremtidens innovasjonsarena i Ålesund.

Les mer om innovasjonsarenaen

Gründer og entreprenørskap

Her kan du som gründer få råd og veiledning i spørsmål knyttet til etablering av egen bedrift. ÅKP driver flere inkubatorer og førstelinjetjenesten hoppid.no for kommunene Ålesund, Sula, Skodje, Sandøy, Herøy, Hareid og Ulstein. hoppid.no er Møre og Romsdal fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Gå til gründer og entreprenørskap
undervannsrobot_570x340.png

GCE Blue Maritime Cluster

Global Centre of Expertise (GCE) er en massiv nasjonal satsing på de mest globalt rettede og vekstkraftige næringsklyngene i Norge. På grunn av sin sterke posisjon i verden innen avanserte blå marine operasjoner har den maritime klyngen på Møre fått status som GCE.

Gå til bluemaritimecluster.no

Blue Legasea

Den biomarine klyngen Blue Legasea er et internasjonalt ledende kraftsenter innen bærekraftig produksjon av marine ingredienser. For bedre livskvalitet og helse til den enkelte. Blue Legasea består av bedrifter innen havgående fiskeflåte, landbasert foredlingsindustri, oppdrettsbedrifter, omega 3-produsenter og bedrifter som foredler marine proteiner.

Gå til blue legasea.no

Andre prosjekter

ÅKP er partner i flere nasjonale og internasjonale prosjekter med fokus på innovasjon, nærings- og regionsutvikling.

MIT_REAP.jpg

MIT REAP

ÅKP deltar som representanter for regionen i et utviklingsprogram hvor hovedtemaene er relatert til økonomisk vekst og jobbskaping gjennom innovasjonsdrevet entreprenørskap i regionen.

Gå til programmets nettsider
norwegianrooms.jpg

Norwegian Rooms

Stressless®, Håg®, Jøtul® og Stokke® er bare noen av merkevarene Norge har innen møbel- og interiørbransjen, med betydelig internasjonal kjennskap. Bak klyngeinitiativet Norwegian Rooms® står flere toneangivende , norske ferdigvareleverandører fra bransjen. Klyngen administreres fra ÅKP sine lokaler.

Gå til norwegianrooms.no
ronomar2.jpg

Ronomar 2

ÅKP er partner i prosjektet «Building Eco-Innovative Towage Capacity». Prosjektet har som mål å bygge en «grønn» taubåt og ÅKP’s rolle er å være bindeleddet mellom miljøene i Romania og leverandører, myndigheter og kunnskapsmiljø i Norge.

Les mer om Ronomar 2