Sunnmøre i framtida

I 2010 ble det laget en fremtidsanalyse for Sunnmøre. Analysen tok for seg hvilke grep som måtte til for at regionen, ti og tjue år frem i tid, skulle kunne bli en av Norges mest attraktive. Mye har skjedd siden den gang.

ÅKP
IMG_6614-2.jpg

Utvilsomt en sammenheng

Reidun Monsholm ble ansatt i ÅKP for å lede det treårige prosjektet «Sunnmøre i Framtida». I 2010 samlet hun kommunene i regionen, næringsliv og andre «gode krefter» i fire omganger. Gjennom workshops ble problemstillinger og relevant tematikk drøftet, tenkt og «tygd på». Mange kloke hoders sterke meninger og ulike perspektiver endte i en fremtidsanalyse, samlet i en rapport av Ole Berrefjord. På Moa-konferansen for noen år siden, ble det presentert en lang liste over tiltakene Møre og Romsdal fylkeskommune har gitt støtte til i årene 2010-2015, forteller Monsholm. Listen hadde forankring i analysen fra 2010, og det frydet prosjektlederen å se hvor mye som faktisk hadde skjedd på Sunnmøre på få år.

  Utvikling i riktig retning

Det gleder meg at regionen vår utvikles i en god retning. At det finnes en sammenheng mellom utviklingen og jobben som ble gjort av «Sunnmøre i framtida» den gangen, det er jeg ikke i tvil om.

ÅKP ledet prosjektet og ansatte henne som prosjektleder. Prosjektet har hatt flere samarbeidspartnere, deriblant Møre og Romsdal fylkeskommune, Sparebanken Møre, Innovasjon Norge, Norges Forskingsråd, Ålesundsregionens Utviklingsselskap (ÅRU), Søre Sunnmøre Regionråd og Aalesunds Handelsforening. Hun innrømmer at det var tungt. Flere ganger møtte hun: «Det er nok ikke enkelt». Armene i kors, haka ned, blikket opp. «Hvem er du som kommer her og forteller oss

Overbeviser

Monsholm er en sprudlende dame med bein i nesa. Målet hennes den gangen var, gjennom prosjektet, å utvikle Sunnmøre som en bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion.

Vi skisserte opp to mulige utfall, altså to ytterpunkter, som vi kalte «Sunnmøre filleristes» og «Sunnmøre overbeviser». I dag vil jeg tørre å påstå at vi helt klart ligger nærmest sistnevnte, nemlig å overbevise.

Hun ramser opp noe av det som er med på å gjøre Sunnmøre til en attraktiv region i dag. NTNU og NMK, et blomstrende kulturliv, ny kino og et badeland i Ålesund sentrum, et sterkt næringsliv og god gründerhjelp gjennom satsning på entreprenørskap. Jobben min som prosjektleder var å overbevise rådmenn og ordførere om å samarbeide på tvers. Det var først og fremst holdningsskapende arbeid jeg drev med. Man vil jo helst ikke endre seg. Fikk nabokommunen nytt kulturhus, ville man kanskje helst ha et enda større og flottere tilsvarende bygg selv, heller enn å tilby regionens innbyggere noe komplementært. Det var krevende å få kommunene til å forstå nytten av å samarbeide, sier hun.

Da jeg takket ja til stillingen var det faktisk en som sa til meg: «Dette blir en uriaspost». Og ja, det var til tider som å pisse i motvind. Men selv om det noen ganger opplevdes tungrodd, så virket det som om folk tok til seg foresight-analysen. Stadig ble det referert til noe som stod i den, flere kommuner tok den inn i sine planer, og tanken om samarbeid ble gradvis modnet. 

Nærmest konkluderende, nevner hun de velkjente tre t-ene: ting tar tid. Når hun ser tilbake på prosjektarbeidet, mener hun at det nok først og fremst er kommunene som har tjent på det. Hun tror flere, litt etter litt, har sett verdien i å heie hverandre frem, fremfor å konkurrere eller motarbeide hverandre.

Godt grunnlag

Kjersti Hasselø i fylkeskommunen var en av dem Monsholm jobbet tettest med. Nå har Hasselø tatt «Sunnmøre i framtida» videre, gjennom prosjektet hun selv leder, som heter «Byen som regional motor». Hun forteller om et unikt samarbeid mellom Ålesund, Molde og Kristiansund. Hasselø bet seg merke i at det i 2010 var mange tilbakemeldinger på at byene måtte bli mer attraktive, ta rollen som spydspiss, tiltrekke seg kompetanse og få folk til å ønske å flytte til regionen.

Den gangen, da vi jobbet med «Sunnmøre i framtida» var det tungt og tregt. Vi ville mye, både Reidun og jeg, og vi ville det veldig raskt. Men nå, nå er det gøy! Det er lett å få de rette folkene med seg!

Hun omtaler «Sunnmøre i framtida» som en stor suksess og sier hun daglig ser ringvirkninger av grunnlaget som ble lagt i 2010. Les hele rapporten!

Flere gode historier fra ÅKP finner du her

Skal du starte bedrift? Fyll ut skjema så tar vi kontakt!

Legg igjen kontaktinformasjon så vil ta kontakt så snart vi kan


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.

This site is protected by ReCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply