Simuleringsteknologi hjelper oss å forstå fremtiden

Den store domen som henger over tre etasjer på NMK er blitt et ikon for simuleringsmiljøet på Campus Ålesund og den maritime Møreklyngen. Den oser av høyteknologi og innovasjon!

ÅKP
Joel Mills.jpg

Høyteknologi er fremtiden  

For vel 15 år siden, da Joel Mills drev sitt eget arkitektfirma innen industrielt design, skulle tilfeldighetene ha det til at han fikk seg kontorplass hos ÅKP. Offshore Simulator Center (OSC) var en liten bedrift på den tiden og holdt til i et hjørne i det samme lokalet. Kompetansen Mills satt på var interessant for OSC og han ble leid inn til flere designoppdrag, før han fikk tilbud om å bli designdirektør og deretter, for sju år siden, daglig leder.

Den store domen 

- Da vi flyttet inn i NMK-bygget, fikk jeg, som designdirektør, i oppdrag å designe store-domen. Jeg la føringene for både plassering og utseende, mens ÅKP var med å finansierte utviklingen. Det var viktig for meg at domen skulle synes godt, slik at flest mulig fikk se den og kunne tenke: «Wow! Hva slags spennende teknologi er det disse driver med?» OSC skulle ikke være gjemt bort i et hjørne som i det forrige lokalet, understreker briten.

Han mener simulatoren fungerer som en innovasjonskatalysator.

Før tok det flere år å lage en prototype av et skip, nå tar det én dag. 

Innovasjonshastigheten økes drastisk med en simulator. Dessuten reduseres både kostnader og risiko, og sikkerheten økes betraktelig.

Digitalt katapult-senter

Et annet spennende prosjekt verdt å nevne er DigiCAT, Norges eneste digitale katapult. I dette testsenteret, plassert i innovasjonsarenaen til ÅKP, arbeides det med virtuell prototyping og digitale tvillinger, først og fremst for å kunne øke hastigheten i utvikling og i testfasen for nye produkt og tjenester. DigiCAT er det OSC som har levert all teknologien til.

Verdensledende

- Teknologien vi bruker er verdensledende, og grunnen til det er den flate strukturen vi har her. Interaksjonen mellom stat, industri og utdanning er unik i verdenssammenheng. Også nærheten oss imellom på Campus, nettverket vi har tilgang på gjennom ÅKP og at avstandene er korte rent fysisk, gjør at vi får løst ting kjapt ved å huke tak i hverandre i lunsjen og ellers når det er nødvendig. Sunnmøre har forøvrig en solid grunnmur i kulturen som er bygget. De gode holdningene til samarbeid gir stor styrke.

Mills understreker at når han sier «vi» mener han hele tiden Campus.

Smart City

FN-organisasjonen OiER, som jobber med Smart Cities, ønsker å bruke simuleringsverktøyene til OSC. Ålesund blir dermed første test-case-by. Det er laget en digital tvilling av Ålesund, altså en tro kopi av byen. I simulatoren vises store mengder kompliserte data på en måte som er intuitiv og lett å forstå. I fokus står nøkkelindikatorer for byens bærekraftsevne.


Vi kan visualisere de forskjellige systemene, for eksempel kloakk, vannforsyning, trafikk eller strømbruk.

 

Oversiktlig

Han vil unngå at byens eksperter sitter på hver sin «tue». Helhetlig tankegang og samarbeid er nøkkelen til en mer bærekraftig by. Og avgjørende er først å forstå hvor vi er i dag. Han eksemplifiserer:

- Hvis jeg ga deg tallet på hvor mange tonn CO2 som ble sluppet ut i Ålesund per dag, ville svaret vært et svimlende tall og egentlig fortalt deg ganske lite. Men dersom jeg omsatte tallet til antall trær som må plantes for å kompensere for CO2-utslippene, ville du i mye større grad forstå omfanget.

Det overraskende, voldsomme svaret er 256 trær! Videre forklarer Mills at det f.eks. vil være nyttig med informasjon om hvem som er CO2-«verstingene». - Biltrafikk står for en stor del av utslippet. Flytrafikken står for dobbelt så mye som bilene. Og cruisetrafikken – den spyr ut det dobbelte av flyene igjen!

Et bilde sier mer enn tusen ord

Grafikk er et kraftig verktøy. Man kunne brukt timer på å lese et tjukt hefte om byplanlegging og slik tilegnet seg litt av den samme informasjonen man klarer å ta inn bare på sekunder ved en grafisk fremstilling. En maskin vil alltid være overlegen mennesket på å lese data og omsette det til nyttig informasjon.

Mills er inne på noe interessant: grensesnittet mellom menneskenes verden og maskinenes verden.

Konkurransedyktige

Han er opptatt av hastigheten i teknologiutviklingen. - For to år siden brukte vi seks måneder på å utvikle en type software. Nå bruker vi seks dager på det samme og snart vil vi komme til å bruke bare seks timer. Jeg tror høyteknologiske løsninger er nødvendige for fremgang og utvikling, sier han entusiastisk.

Fordi det koster mye å ansette folk i Norge, sammenlignet med å ansette folk i lavkostland, har nordmenn hatt hard konkurranse i mange år. Men, i kombinasjon med maskinlæring og høyteknologi vil nordmenn bli ettertraktede som arbeidskraft.

- Lav timesats for en løsning på seks måneder eller høy timesats for den samme løsningen på seks timer. Hvem ville du ha valgt å leie inn? Vi er i ferd med å bli konkurransedyktige, konkluderer han. 

Flere gode historier fra ÅKP finner du her