Mate krabbe eller tjene mer penger?

Hvordan utnytte fiskerester best mulig? Hva slags produkt er lett omsettelig og øker verdien? Ett mål er høy kilopris, et annet er positiv helseeffekt.

ÅKP
Tormod Thomsen.jpeg

Et stjerneeksempel er Arctic Nutrition sitt Omega 3-produkt Romega, fremstilt av silderogn. Etter en tid ute i markedet meldte flere brukere av produktet at det hadde positiv effekt mot hudsykdommen psoriasis. Behovet for å dokumentere denne helseeffekten dukket opp – verdien av produktet kunne potensielt nå høyeste nivå ved å bli godkjent innenfor legemiddelindustrien.

Fra råstoff til legemiddel, det er høyverdig verdiutvikling 

Tormod Thomsen 

Dokumenterte helseeffekter

I 2016 ble det arrangert et symposium i regi av klyngeprosjektet Legasea og Firmenich AS. Den gangen var Thomsen daglig leder for Firmenich AS, tidligere Bjørge Biomarin AS på Ellingsøy, som produserer smak og ernæringsprodukter fra marine råstoff.

Målet med symposiumet var å etablere et faglig nettverk og å mobilisere til en stor nasjonal og internasjonal dugnad for å dokumentere helseeffekter fra marine proteiner og peptider 

Kronprinsparet ble invitert, og det ble også 80-100 av verdens fremste forskere innen fagfeltet. Arrangementet fikk stor oppmerksomhet.

Kronprins legasea.jpg

Enorme muligheter

Symposiumets mål om å oppnå offentlig godkjente helsepåstander innen globale livstilssykdommer, ville potensielt kunne åpne for enorme muligheter for biomarin industri, i tillegg til å gi Norge en global posisjon. Konferansen skulle gi oss status quo: hva vet vi egentlig om marine proteiner og peptiders egenskaper i dag? Hvor starter vi? Hva trenger vi å finne ut? Thomsen betegner arrangementet som vellykket. - Det tar imidlertid tid å få konkrete resultater av forskningen, påpeker han.   

Nitidig arbeid

Av råstoff, eller av restråstoff, kan det lages 1. fiskemel («alle» rester blir kvernet), 2. ekstraktpulver (fiskebein blir skilt ut før kverning/maling) og 3. hydrolysat (fiskebein blir skilt ut og et enzym tilsettes, slik at de lange aminosyrene kuttes og ulike peptider med ulike effekter dannes). Hydrolysat kan blandes inn i mat, puttes i kapsler, benyttes som medisin, kosttilskudd el. Forskere tror f.eks. at enkelte peptider kan redusere risikoen for betennelser og at andre peptider kan stabilisere blodsukkernivået i kroppen. Dokumentasjon av slike effekter innebærer blant annet pasienter på diett over lang tid. Bare dette er særdeles tidkrevende arbeid.

ÅKP tilrettelegger for suksess

Koblingen mellom klyngen, NCE Blue Legasea og ÅKP er vesentlig. Han legger vekt på at ÅKP hadde, og har, modellen for hvordan en klynge skal organiseres – og for hvordan store arrangementer skal planlegges og gjennomføres. Overføringsverdien fra andre klynger og arrangementer mener han er stor, ettersom slikt er uavhengig av type marked.

Med forankring i ÅKP er man plugget inn i et økosystem som allerede fungerer. Arenaen er skapt, nettverkstilgangen og banken av ressurspersoner er der. ÅKP er et velfungerende nav.

Flere gode historier fra ÅKP finner du her

Ta kontakt for mer informasjon om vårt Scaleup-program

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.

This site is protected by ReCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply