Klyngeforskeren

Hva skal til for å lykkes med innovasjon? ÅKPs egen doktor har gitt både toppledere og gründerspirer svar av stor verdi.

ÅKP
Kine Norheim.jpg

- Psykologisk trygghet og absorberende kapasitet, avslører hun. Oversatt til dagligtale konkluderer hun slik: for å lykkes med innovasjon trengs et arbeidsmiljø preget av tillit, tilhørighet og høy grad av kunnskapsdeling, samt ledere som våger å satse. 

Dypdykk

Over en periode på to år, bygde Kine seg opp et solid teorigrunnlag, deretter hentet hun inn erfaringer fra bedrifter i den maritime klyngen på Sunnmøre. Hele 31 toppledere ble intervjuet. For å kartlegge enda bredere sendte hun, sammen med to kolleger fra NTNU, også ut en spørreundersøkelse til ledergruppene i samtlige av bedriftene knyttet til klyngeprogrammet Norwegian Innovation Cluster, som inkluderer klyngene i både Arena, NCE og GCE. Over 3000 ledere ble spurt.

- Fortsatt er det mye verdi i dataene vi fikk inn. Det var særlig høy svarfrekvens fra bedriftene som «hører hjemme» i klyngene i Møre og Romsdal. Rene gullgruven! 

Takknemlig

Under arbeidet med PhD-en, har Kine støttet seg på hovedveileder ved NTNU i Trondheim, Alf Steinar Sætre, og to biveiledere ved NTNU i Ålesund, Hans Petter Hildre og Øivind Strand. Alf Steinar har hjulpet meg med litteratur. Han er som et vandrende og hele tiden oppdatert bibliotek! Hans Petter har særdeles god teft og et stort nettverk. I kraft av det har han vært en viktig døråpner. Øivind er et pedagogisk geni! Han har klart å lære meg, og engasjere meg i kvantitativ metode – et reneste «mission impossible». Og enda viktigere, Øivind har støttet meg gjennom alle «ups and downs» som er en del av realiteten i et doktorgradsløp, vedgår hun. 

Helt avgjørende

Kine har hatt tilknytning til to fakulteter, tre institutter og ÅKP i sitt PhD-løp. Det er særdeles utradisjonelt med en så stor grad av tverrfaglighet for én enkelt kandidat. Hun gir en del av æren til ÅKP, som har vært en viktig støttespiller og motivator.

Hadde ikke ÅKP vært modige og utradisjonelle ved å delfinansiere stipendiatstillinga, hadde jeg ikke hatt muligheten til å gjøre dette. ÅKP har øye for hva som er viktig for regionen vår. I tidlig fase forstod de at forskningen min ville være verdifull for den maritime klyngen.  

Gjennom kontorplass hos ÅKP, kurs, foredrag og seminarer i regi av dem, har den sprudlende og energirike forskeren fått være del av et dynamisk arbeidsmiljø. - Kontakten med «den virkelige verden», altså næringslivet, og den fine ÅKP-gjengen har vært viktige og motiverende avbrudd i en hverdag hvor man ellers dykker dypt ned i fagmaterie, avslutter Norheim.

Om Kine Berild Norheim

Kine er daglig leder i NExTdigital, et nettverk av bedrifter og organisasjoner på Sunnmøre, som sammen søker å bygge kunnskap og kultur for å mestre digital transformasjon. I tillegg underviser hun og forsker på NTNU i en liten ekstrastilling. I 2018 fullførte hun sin PhD i innovasjonsledelse og strategi. Hun har hatt tilknytning til ÅKP siden 2010, da hun var ansatt som entreprenørskapsgartner ved HiÅ, med kontorplass hos ÅKP.

Flere gode historier fra ÅKP finner du her

Ta kontakt for mer informasjon om vårt Scaleup-program

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.

This site is protected by ReCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply