De rette folka

Én idé og fire mann er nå blitt til ca. 100 ansatte fordelt over Norge, Polen og Estland. - De rette folka med den rette kompetansen er viktigst for å lykkes.

ÅKP
ICD bilde.jpg

Svært tilpasningsdyktige

- Lasthåndteringsoperasjoner til havs vil det alltid være behov for. Vi utvikler, tetter hull, kommer med løsninger og tilpasser oss markedet – om det er olje og gass, vindkraft, rigg eller deap sea mining.

Ordene tilhører Stig Espeseth, daglig leder i Seaonics AS. I 2001 satt han, sammen med tre andre ingeniører, Svein Erling Linge, Steinar Sæthre og Øyvind Kvålsvold, i lokalene til ÅKP og la store planer for utviklingen av software innen maritim bransje. Industrial Control Design AS (ICD) ble opprettet og siden har firmaet vokst enormt. Nå eies det av Seaonics AS.

espeseth-stig.jpeg
Stig Espeseth, en av gründerne i ICD Software/Seaonics

Samarbeid i klynga

Espeseth tegner en tidslinje på whiteboarden med 2001 og ICD som startpunkt. Milepæler i form av knoppskyting, altså ICD-forgreininger, to gaselle-påskjønninger, samarbeid med andre firmaer i regionen, utvikling av nevneverdige prosjekter og løsninger plasseres kronologisk. - Tidslinjen synliggjør hvor stor betydning et lite firma har hatt for andre. ICD har gjennom årenes løp bidratt til at andre selskaper i stor grad har fått utvikle seg og vokse, påpeker Espeseth.

ICD er et programvareselskap, spesielt dyktige på automatisert software og kontrollsystemer innen maritim industri. Seaonics AS, opprettet i 2011, er leverandør av vinsjer, kraner og håndteringsutstyr til ulike typer fartøy, også innen offshore-bransjen. Fusjonen av ICD og Seaonics i 2016, er det siste punktet som tegnes inn på tidslinja.

De rette folka og den rette kompetansen

Én idé og fire mann er nå blitt til ca. 100 ansatte fordelt over Norge, Polen og Estland. Seaonics’ kontorlokaler i Ålesund fremstår som flotte og forholdsvis nyoppussede, og de tekniske rommene som vises frem er imponerende. Som svar til kommentarene om fine fasiliteter, understreker Espeseth at det først og fremst er folka som er firmaet.

Vi er et godt team av kreative, løsningsorientert folk. Sammen besitter vi meget høy kompetanse   

De fleste er ingeniører eller sivilingeniører, noen har mekanisk, hydraulisk eller elektrisk bakgrunn, og selvsagt er det flere som er meget kompetente på software. I perioder bidrar også studenter fra NTNU, enten i sommerjobb eller i forbindelse med hovedoppgaven sin.

 

Utviklingen startet i ÅKPs lokaler 

Innledningsvis var det ypperlig med kontorplass hos ÅKP. Kunnskapsparken la til rette for sosiale koblinger, dro i gang arrangementer og var gode å sparre med. 

Det var en fantastisk fin tid med godt samhold på tvers av selskapene som holdt til der. Vi var tre-fire bedrifter til å begynne med, minnes Espeseth.

I 2008 vokste ICD seg ut av lokalene til ÅKP. Noe av det ICD/Seaonics er stolte av å ha utviklet og levert er elektriske vinsjer til et trålere, kontrollsystemer til Uptime offshore gangveier for vindmøller til havs, avansert teknologi som gir skipskraner mulighet til å utføre oppgaver på 6000 meters dyp med centimeterpresisjon, simulatorsystem for effektivisering av riggdrift, ulike redundante systemer, samt komplekse leveringer til spesialskip, blant annet komplett utstyrspakke til Norges forskningsfartøy Kronprins Haakon og til Kjell Inge Røkke sitt forskningsskip.

Flere gode historier fra ÅKP finner du her

seaonics1.jpg

Ta kontakt for mer informasjon om vårt Scaleup-program

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.

This site is protected by ReCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply