AI og VR for å løse samfunnsordninger

ÅKP er partner i FNs framtidslab i Ålesund – U4SSC (United for Smart and Sustainable Cities). Dette er en lab der en kan bruke kunstig intelligens og virtuell virkelighet for å løse samfunnsutfordringer enten det er bærekraftig næringsutvikling, trafikkavvikling eller raskere sakshandsaming i kommunen.

ÅKP