ÅKP StepUp

Har din bedrift ambisjoner om å vokse? Da er ÅKP StepUp det rette programmet for din bedrift. Dette er vårt nye program for å utforske og avklare mulighetene.

ÅKP
Oppdatert forsidebilde nyskaping.jpg

Programmet er rettet både mot vekstorienterte små og mellomstore bedrifter som har visjoner om bærekraftig og lønnsom vekst. Målet med programmet er å gi deltakerne vekstkompetanse og styrke til å utvikle seg og satse. StepUp tilfører kunnskap og verktøy som gjør dem i stand til å utforme og å gjennomføre en vekstrettet forretningsplan.

Deltakerne skal bygge vekstkompetanse gjennom å få innsikt i: 

  • Ulike vekstmodeller, metodikker og verktøy for å generere vekst; MIT Disciplined Entrepreneurship, og andre verktøy. 
  • Megatrender, ESG og taksonomien, hvilke krav og muligheter gir det min bedrift
  • Innsikt i viktigheten av et kompetent styre, team og hvordan bygge kultur for vekst og endring i organisasjonen 
  • Hvordan gjøre kvalifiserte analyser som beslutningsgrunnlag for å skape bærekraftig vekst 
  • Ulike kapitalkilder, hva trenger jeg for å vokse, og hva er riktig kapitalstrategi for min bedrift

Deltakere skal bli utfordret gjennom bruk av anerkjent metodikk og simuleringslaber med erfarne mentorer. Man vil få utvidet nettverket sitt og få bistand med å avklare veien videre for bedriften.

Programmet  er et samarbeid med Sparebank 1 SMN og kommunene i regionen. 

sparebank1-logo.png