Ledige stillinger

På grunn av økende oppdragsmengde søker vi

PROSJEKTLEDERE

Ansvarsområder

 • Ansvarlig for prosjekt knyttet til entreprenørskap, innovasjon og næringsklynger. 
 • Bidra til forretningsutvikling og strategiutvikling. Skape innovativt innhold og nye konsepter i tett dialog med næringslivet og offentlig virksomhet.
 • Bindeledd mellom bedrifter, klyngeprogrammer, prosjekter og akademia
 •  Kontaktpunkt med nasjonale og internasjonale partnere.
 • Ansvarlig for innsalg, koordinering og gjennomføring av nettverkssamlinger, workshops, seminar og konferanser.

Kvalifikasjoner

 • Relevant arbeidserfaring med gode dokumenterte resultater
 • Utdanning fra høgskole/universitet
 • Har kjennskap til og nettverk i regionalt næringsliv
 • Erfaring fra forretningsutvikling og strategiarbeid

Egenskaper

 • Har evne til å utvikle originale ideer og løsninger. Liker å være kreativ og har driven til å skape engasjement.
 • Relasjonsskapende, fleksibel og positiv
 • Selvstendig og strukturert
 • Gode samarbeidsevner, vant til å jobbe i team
 • Nysgjerrig, framoverlent og uredd

ÅKP er en samfunnsorientert, utfordrende og trivelig arbeidsplass for engasjerte mennesker. Vi ønsker å være en innovativ næringsutvikler og aktiv samfunnsbygger.

Det er et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning. Kvinner oppfordres til å søke. Lønn etter avtale. 

Send kort søknad innen 20. januar til post@aakp.no

Innovasjonsselskapet ÅKP har siden 1999 arbeidet for at gründere og etablert næringsliv skal lykkes med å vokse, skape flere verdier og arbeidsplasser.  ÅKP tilbyr en rekke tjenester for innovasjon og entreprenørskap og vi har bygget fysisk infrastruktur for innovasjon i Blue Innovation Arena og Digicat – Norsk Katapult. ÅKP er vertskap for noen av Norges største og viktigeste klynger (GCE Blue Maritime, NCE Blue Legasea og Norwegian Rooms) der verdensledende bedrifter møtes til kreativt samspill. Mange av ÅKP sine aktiviteter er knyttet til disse viktige næringsklyngene, men samtidig arbeider ÅKP aktivt for å overføre kunnskap og erfaringer om innovasjonsprosesser, organisering og kultur til andre næringsmiljø og offentlige virksomheter. Slik skaper vi muligheter for framtidig verdiskaping i regionen

vi søker prosjektledere.png