Prosjektarbeid i team - for maritim bransje

Kursstart: 7. april 2021

Kurset vil ha en praktisk tilnærming, med fokus på bruk i maritim bransje. Temaene er knyttet opp i en praktisk sammenheng gjennom bruk av relevant erfaring og case. Kontroll og styring av prosjekt. Menneskelig kompetanse.

Kurset tilbys av ÅKP, GCE Blue maritime, NCE Blue Legasea og Mafoss i samarbeid med NTNU i Ålesund og Ocean Training.

Les mer om kurset