Prosjektledelseskurs 2021

Kurs der du lærer å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter. Lær verktøyene og få kontroll på fasene i et prosjekt. Velg de kursene som passer best for deg.

Prosjektarbeid i team - for maritim bransje

Kursstart: 7. april 2021

Kurset vil ha en praktisk tilnærming, med fokus på bruk i maritim bransje. Temaene er knyttet opp i en praktisk sammenheng gjennom bruk av relevant erfaring og case. Kontroll og styring av prosjekt. Menneskelig kompetanse.

Kurset tilbys av ÅKP, GCE Blue maritime, NCE Blue Legasea og Mafoss i samarbeid med NTNU i Ålesund og Ocean Training.

Les mer om kurset

ÅKP Academy

ÅKP og Mafoss kjører et omfattende kursprogram for etterutdanning av ansatte i maritim industri. Vi setter opp 10-15 kurs i 2021 som er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune, næringsklyngene GCE Blue Maritime og NCE Blue Legasea, og er kostnadsfrie for deltakerne. 

Omfavn forandring. Forbedre ferdighetssettet ditt. Fortsett å lære.

topptur.jpg

Strategi og ledelse

Lær strategiske modeller og teorier for å sikre din virksomhet. Designe bærekraftige og lønnsomme forretningsmodeller i praksis. Tyngden du trenger for å gjøre endringer. Korte lederkurs med høyt faglig nivå.

Se alle våre kurs
7S6ENR8HRV.jpg

Prosjektledelse

Kurs der du lærer å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter. Kontroll og styring av prosjekt. Menneskelig kompetanse. Lær verktøyene og få kontroll på fasene i et prosjekt.

Se alle våre kurs
Y01VDYAX63_s.jpg

Teknologi og IKT

I en verden av teknologi, er det eneste sikre at vi konstant må oppdatere og vedlikeholde kunnskapene våre. Ta våre gratis kurs og videreutdanninger innen ingeniørfag og IKT. I samarbeid med Datawaves.

Se alle våre kurs
iStock_000031768156Large.jpg

Kriseledelse og kommunikasjon

Flere kurs kommer snart!

Kriseledelse starter lenge før kriser oppstår, og organisasjoner kan være mer eller mindre forberedt på kriser.

Se alle våre kurs
FKX9UUUWQE.jpg

Salg og marked

Flere kurs kommer snart!

Salg og markedsføring spenner over et bredt kunnskapsområde og er helt avgjørende kunnskap å besitte i de fleste virksomheter. Å definere bedriftens identitet, profil og valget av markedskanaler er kun starten.

Se alle våre kurs
iDdJZLZc.jpeg

Produksjon

Flere kurs kommer snart!

Ulike kurs i produksjon og produksjonsteknikk. Opplæring for deg som har allsidig erfaring fra fiskeri eller produksjon i en industribedrift.

Se alle våre kurs

Prosjektarbeid i team - for maritim bransje

Kursstart: 7. april

Kurset vil ha en praktisk tilnærming, med fokus på bruk i maritim bransje. Temaene vil knyttet opp i en praktisk sammenheng gjennom bruk av relevant erfaring og case. Kontroll og styring av prosjekt. Menneskelig kompetanse.

Kurset tilbys av ÅKP og Mafoss i samarbeid med NTNU i Ålesund og Ocean Training.

Meld din interesse

Prosjektarbeid i team - for maritim bransje

Effektive prosjektteam, motiverte prosjektdeltakere, god planlegging og kontraktsforståelse er nøkkelen til vellykket prosjektgjennomføring. Dette kurset fra NTNU tar for seg problemstillinger rundt det å lede team og ha en rolle i et team som delprosjektleder og hvordan spille hverandre gode.

ÅKP
prosjektarbedi.jpg

Kort om kurset:

Effektive prosjektteam, motiverte prosjektdeltakere, god planlegging og kontraktsforståelse er nøkkelen til vellykket prosjektgjennomføring. Dette kurset fra NTNU tar for seg problemstillinger rundt det å lede team og ha en rolle i et team som delprosjektleder og hvordan spille hverandre gode. Fokus er på planlegging og gjennomføring både som leder og deltaker samt holdninger og vekselvirkningen mellom disse.

Dette vil du lære:

Kurset tar for seg problemstillinger rundt det å prestere godt i team og ha en rolle i et team som ansvarlig for moduler og leveranser, samt hvordan spille hverandre gode. Fokus er på planlegging og gjennomføring både som bidragsyter og deltaker samt holdninger og vekselvirkningen mellom disse. 

Hvem vil kurset passe for?

Kurset passer for prosjektdeltaker, prosjektledere i maritim bransje med ansvar for delprosjekt som teknisk, planlegging og innkjøp eller personer som vil inn i slike roller i fremtiden. 

Gjennomføring og omfang:

4 x 4 timers bolker fordelt på fire dager digital via Zoom. Hver bolk består av online presentasjon/webinar, gjennomføring av oppgaver og diskusjoner. 

Faglig ansvarlig:

NTNU - IHB, Institutt for Havromsoperasjoner og byggteknikk ,fakultet for ingeniørvitenskap. 

Antoni Vike Danielsen, universitetslektor med erfaring fra maritim bransje, verft- og utstyrsbedrifter.

www.ntnu.no/ihb

Kursdatoer:

7. april, kl. 10-14

12. april, kl. 10-14

14. april, kl. 10-14

20. april, kl. 10-14

Kurset er vederlagsfritt. Påmeldingsfristfrist 5. april