Trendanalyse med maskinlæring og stordata

Hvordan kan stordata og maskinlæring brukes til å forstå samfunnstrender og markedsutvikling? Lær om mulighetene som finnes i ny teknologi og bruken av den.

ÅKP

Kort om kurset:

Stordata og ny maskinlæringsteknologi åpner helt nye muligheter for å analysere trender og markeder. Hvordan kan din virksomhet ta i bruk ny teknologi for å forstå trendene som påvirker kunder og samfunnet? 

Dette vil du lære:

• Hvordan stordata og maskinlæring kan brukes til trendanalyse?
• Hvilke teknologier finnes?
• Hvordan du kan bygge enkle modeller selv?
• Hva skal til for å utvikle avanserte stordata-verktøy?

Hvem vil kurset passe for?

Ledere, kommunikasjon og marked, IT, teknologi, strategi.

Gjennomføring og omfang:

To-timers webinar med hjemmeoppgave fulgt av et 1- times oppfølgingswebinar med tilbakemelding til alle deltakere. Deltakerne må være forbered på å bruke et par timer på hjemmeoppgaven.

Faglig ansvarlig:

Olav Magnus Linge

Seniorrådgiver Zynk

Startdato:

25.08.2020 kl. 09:00

Oppfølgingswebinar:

08.09.2020 kl. 09:00

Påmeldingsfrist:

18.08.2020

Relaterte kurs:

Dypdykk i maskinlæring


Trendanalyse med maskinlæring og stordata

Opplæringstiltakene er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom ramme 60: Regionale prosjektsatsinger, til utvikling av kompetansepakke og nettbaserte opplæringstiltak for bedrifter rammet av koronapandemien. Ordningen er primært rettet mot personer som er helt eller delvis permittert, men personer som ikke er permittert kan også inngå i tiltaket.

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.