Strategiutvikling i bedrifter

Hvordan lykkes de beste med strategi? Hva skal til for å utvikle effektive strategier som gjør at bedriften realiserer sine mål. Dette kurset gir innsikt i hva strategi er og best practise for strategiutvikling i næringslivet.

ÅKP

Kort om kurset

Markeder og kundepreferanser endrer seg raskere enn noen gang. Hvilke konsekvenser får dette for bedriftenes strategiarbeid?  Kurset har fokus på hvordan bedrifter kan drive strategiutvikling i usikre tider med hyppige endringer.

Dette vil du lære:

• Hva er verdien av en strategi?
• Hvordan utvikle gode strategier?
• Hvordan håndtere stadig raskere endringer og økt usikkerhet?
• Hvor ofte bør strategier oppdateres eller revideres?

Hvem vil kurset passe for?

Ledere, strategi, finans, HR.

Gjennomføring og omfang:

To-timers webinar med hjemmeoppgave fulgt av et 1- times oppfølgingswebinar med tilbakemelding til alle deltakere. Deltakerne må være forbered på å bruke et par timer på hjemmeoppgaven.

Faglig ansvarlig: 

Jan Glendrange

Partner Zynk

Startdato:

10.09.2020

Kl. 09:00-11:00

Oppfølgingswebinar:

24. september 2020 kl. 09:00

Påmeldingsfrist:

03.09.2020

Relaterte kurs:

Strategisk posisjonering

Strategiutvikling i bedrifter

Opplæringstiltaka er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom ramme 60: Regionale prosjektsatsingar, til utvikling av kompetansepakke og nettbaserte opplæringstiltak for bedrifter rammet av koronapandemien. Ordninga er primært retta mot personar som er heilt eller delvis permittert, men personar som ikkje er permittert kan også inngå i tiltaket.

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.