Strategisk posisjonering

Kurset er fulltegnet.
Hvordan sørge for at du forbindes med det du ønsker? Hva skal til for å utvikle og ta de mest attraktive posisjonene i et marked? Dette kurset handler om å hvordan du utvikler unike, attraktive og sterke posisjoner for din bedrift

ÅKP

Kort om kurset:

Hva dine viktigste målgrupper forbinder med virksomheten med betyr mye for disse målgruppenes vilje til å kjøpe fra, investere i eller jobbe hos deg. Kurset har fokus på hvordan virksomheter kan bygge sterke posisjoner som bygger attraktivitet i markedet, økt lojalitet og sterke støttespillere.

Dette vil du lære:

• Hva er strategisk posisjonering, og hvorfor er dette viktig?
• Hvordan bygger du en posisjon i markedet som er tydelig, relevant, unik og attraktiv?
• Hvordan fyller du posisjonen med innhold?
• Hvordan befester du ønsket posisjon?

Hvem vil kurset passe for?

Ledere, strategi, markeds- og kommunikasjonsavdelinger.

Gjennomføring og omfang:

To-timers webinar. 

Faglig ansvarlig:

Jan Glendrange

Partner Zynk

Startdato:

01.10.2020

Påmeldingsfrist:

25. 09.2020

Relaterte kurs:

Strategiutvikling i bedrifter