Robotisert produksjon og sveis

En generell introduksjon av ulike sveiseverktøy og robotteknologier. Kursdeltakerne vil være bedre i stand til å se nytteverdi av ulike robotiserte sveiseløsninger og programmeringsverktøy, deres forskjeller og vurdere hvordan teknologien kan benyttes som et verktøy og effektiviseringstiltak i egen virksomhet.

ÅKP

Kort om kurset:

Kurset gir deg en innføring i moderne industriell produksjon, med fokus på robotikk.

Etter kurset vil du være i stand til å diskutere løsninger før innkjøp eller igangsettelse av automatiseringsprosesser.

Dette vil du lære:

  • Automasjon og digitale forretningsmodeller
  • Innføring i Robotikk
  • Sveising med Robot
  • Offline programmering gjennom digital tvilling  

Hvem vil kurset passe for?

Konstruktører, automatikere, ingeniører, operatører, mellomledere, mm.

Gjennomføring og omfang:

  • Antall: 4 webinar 
  • Varighet: 2 timer pr møte med en blanding av teori og innspill/diskusjon
  • Det vil bli gitt oppgaver underveis, 1-2 timer pr oppgave

Faglig ansvarlig:

Prodtex AS

Vegar Kobbevik, Simon Sundal, Sigbjørn Nordstrand

www.prodtex.no

Startdato: 16.juni

Påmeldingsfrist: 28.mai


Robotisert produksjon og sveis

Opplæringstiltaka er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom ramme 60: Regionale prosjektsatsingar, til utvikling av kompetansepakke og nettbaserte opplæringstiltak for bedrifter rammet av koronapandemien. Ordninga er primært retta mot personar som er heilt eller delvis permittert, men personar som ikkje er permittert kan også inngå i tiltaket.

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.