Prosjektarbeid i team - for maritim bransje

Effektive prosjektteam, motiverte prosjektdeltakere, god planlegging og kontraktsforståelse er nøkkelen til vellykket prosjektgjennomføring. Dette kurset fra NTNU tar for seg problemstillinger rundt det å lede team og ha en rolle i et team som delprosjektleder og hvordan spille hverandre gode.

ÅKP
prosjektarbedi.jpg

Kort om kurset:

Effektive prosjektteam, motiverte prosjektdeltakere, god planlegging og kontraktsforståelse er nøkkelen til vellykket prosjektgjennomføring. Dette kurset fra NTNU tar for seg problemstillinger rundt det å lede team og ha en rolle i et team som delprosjektleder og hvordan spille hverandre gode. Fokus er på planlegging og gjennomføring både som leder og deltaker samt holdninger og vekselvirkningen mellom disse.

Dette vil du lære:

Kurset tar for seg problemstillinger rundt det å prestere godt i team og ha en rolle i et team som ansvarlig for moduler og leveranser, samt hvordan spille hverandre gode. Fokus er på planlegging og gjennomføring både som bidragsyter og deltaker samt holdninger og vekselvirkningen mellom disse. 

Hvem vil kurset passe for?

Kurset passer for prosjektdeltaker, prosjektledere i maritim bransje med ansvar for delprosjekt som teknisk, planlegging og innkjøp eller personer som vil inn i slike roller i fremtiden. 

Gjennomføring og omfang:

4 x 4 timers bolker fordelt på fire dager digital via Zoom. Hver bolk består av online presentasjon/webinar, gjennomføring av oppgaver og diskusjoner. 

Faglig ansvarlig:

NTNU - IHB, Institutt for Havromsoperasjoner og byggteknikk ,fakultet for ingeniørvitenskap. 

Antoni Vike Danielsen, universitetslektor med erfaring fra maritim bransje, verft- og utstyrsbedrifter.

www.ntnu.no/ihb

Kursdatoer:

7. april, kl. 10-14

12. april, kl. 10-14

14. april, kl. 10-14

20. april, kl. 10-14

Kurset er vederlagsfritt. Påmeldingsfristfrist 5. april