Programmering og IIoT

En trend i industrien er at bedriftene i mindre grad designer maskinvare selv, men bruker ferdige enheter med muligheter for tilpasninger gjennom programmering, enten av selve enheten eller via mikrodatamaskiner eller mikrokontrollere.

Kurset tilbys gratis til medlemsbedriften i klyngene GCE Blue Maritime Cluster og NCE Blue Legasea. Andre kan også melde seg på, men det er da ikke sikkert kursavgiften blir dekket av tiltakspakken.

ÅKP

I samarbeid med NTNU i Ålesund tilbyr vi et fleksibelt studiepoenggivende videreutdanningstilbud for bedrifter, og ansatte, med behov for økt digital kompetanse.

Dette vil du lære:

I kurset Programmering og IIoT vil studenten få en innføring i industriell anvendelse av følgende tema: 

  • Introduksjon til programmering i Python
  • Bruk av mikrokontrolleren Arduino
  • Industrial Internet of Things (IIoT)

Dette vil kurset passe for:

Kurset passer for ledere og ingeniører, teknikere, innkjøpere og prosjektmedarbeidere.

Videreutdanningstilbudet retter seg mot bedrifter, og de ansatte, med økt behov for digital kompetanse. Undervisningstilbudet og teknologien er generisk og derfor også bransjeuavhengig. Noen av eksemplene brukt i undervisningen vil være av maritim natur.

Gjennomføring og omfang:

Undervisningen er samlingsbasert, 3 samlinger á 2 dager, med en kombinasjon av forelesninger/teori og programmering på datalab. I forkant av samlingene må studentene påregne å sette seg inn i relevant teori og pensum på egenhånd. Etter hver samling vil det bli gitt en øving og til slutt gis det en prosjektoppgave som hjemmeeksamen.

Faglig ansvarlig:

Ottar Osen
Førstelektor, Institutt for IKT og realfag
Epost: ottar.osen@ntnu.no

Robin Trulssen Bye
Førsteamanuensis, Institutt for IKT og realfag
Epost: robin.t.bye@ntnu.no

Praktisk informasjon

  • Kursoppstart: 6.-7. oktober
  • 2. samling: 27.-28. oktober
  • 3. samling: kommer snart
  • Kurset leveres i samarbeid med NTNU i Ålesund og kvalifiserer til 7,5 studiepoeng
  • Kurset er gratis, men semesteravgift til Studentsamskipnaden kommer i tillegg