Produksjon, planlegging og simulering

Moderne produksjon og effektiviseringstiltak krever nye metoder for planlegging, design og test av avanserte produksjonsceller og automatisert produksjon.
Fokus i dette kurset er på kobling mellom virtuell og virkelig verden, simulering og testing.

Kurset tilbys gratis til medlemsbedriften i klyngene GCE Blue Maritime Cluster og NCE Blue Legasea. Andre kan også melde seg på, men det er da ikke sikkert kursavgiften blir dekket av tiltakspakken.

ÅKP

I samarbeid med NTNU i Ålesund tilbyr vi et fleksibelt studiepoenggivende videreutdanningstilbud for bedrifter, og ansatte, med behov for økt digital kompetanse.

Dette vil du lære:

Fokuset i undervisningen er på kobling mellom virtuell og virkelig verden, simulering og testing. Kurset er tverrfaglig og spenner over tema som hydraulikk, mekanikk, roboter, programmering, sensorer, elektronikk og kontrollsystemer.

Tema som inngår i kurset:

  • Produksjonsceller
  • Produksjonsstrategier
  • Produksjonsplanlegging
  • Simulering som beslutningsstøtte

Det vil si, å planlegge, designe og teste avanserte produksjonscelle for automatisert produksjon. 

Du vil også få en innføring i produksjonsstrategier og verktøy for produksjonsplanlegging der simulering blir brukt som beslutningstøtte.

Dette vil kurset passe for:

Videreutdanningstilbudet retter seg mot bedrifter, og de ansatte, med økt behov for digital kompetanse. Undervisningstilbudet og teknologien er generisk og derfor også bransjeuavhengig. Noen av eksemplene brukt i undervisningen vil være av maritim natur.

Gjennomføring og omfang:

Undervisningen er samlingsbasert, 3 samlinger á 2 dager, med en kombinasjon av forelesninger/teori og arbeid med programvare og utstyr på lab. I forkant av samlinger må studentene påregne å sette seg inn i relevant teori og pensum på egenhånd. Etter samlingene vil det bli gitt en prosjektoppgave med innlevering.

Faglig ansvarlig:

Ola Jon Mork
Dosent, Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk
Epost: ola.j.mork@ntnu.no

Praktisk informasjon

  • Kursoppstart: 13.-14. oktober
  • 2. samling: 3.-4. november
  • 3. samling: kommer snart
  • Kurset leveres i samarbeid med NTNU i Ålesund og kvalifiserer til 7,5 studiepoeng
  • Kurset er gratis, men semesteravgift til Studentsamskipnaden kommer i tillegg

For mer informasjon og påmelding her.