Praktisk 3D modellering

Digitale tegninger og modeller er en grunnleggende del av digitaliseringsarbeidet. Dette kurset vil benytte 3D-modellering som metode og designverktøy. Sentrale tema er 3D modellering, sammenstillinger, komponentbibliotek, datalagring (PDM).

ÅKP

Kort om kurset:

Visualiser ideer i 3D og skap inspirasjon og innsikt. Bruk 3D modeller til å skape felles forståelse for en fremtidsvisjon
Forståelse for ideen som lettere gir en beslutning om å realisere prosjekt. 
3D modellen etablerer enighet om å investere og forståelese for verdien i prosjektet   
Bruk 3D modellen til å verifisere konsistens og realisme, avdekk inkonsistens.

Dette vil du lære:

3D verktøy for salg og visualisering - status i bransjen
Modellering, hva er viktig, forutsetninger, trinn for trinn hvordan. Modellerings eksempel og varianter
Integrasjon mot virkelig verden – satellitt, foto, kartdata, demografiske data etc
Forberedelse til overføring til produksjon og teknisk underlag. Korreksjoner i forhold til innspill fra kunder/marked. 
Grunnleggende produskjons-funksjonalitet

 • Design element / byggeklosser
 • Integrasjon med salgs-modellen

Modell integrasjon

 • Verifisering
 • Tillegg og utvikling
 • Avdekke mangler, iterasjoner mot salgsmodellen 
 • oppdatering begge veier?

Etablere Produksjonsunderlag 


Hvem vil kurset passe for?

Kurset passer for salgsingeniører, prosjektmedarbeidere, markedsførere, avdelingsledere, systemingeniører, teknikere som arbeider med salg, markedsføring og produktutvikling

Gjennomføring og omfang:

 • Antall: 4 timer over 10 dager
 • Varighet: 2 timer undervisning + 2 timer oppgaveløsning, gruppearbeid og diskusjon per dag 
 • Vi ringer opp deltakerne i god tid før kursstart og tester Zoom
 • Når kurset nærmer seg oppstart får alle invitasjon med passord for tilgang
 • Det er en fordel å ha hodetelefon og mikrofon da man lettere kan delta interaktivt uten å måtte slå av og på mikrofon
 • Materiell som inngår i kurset gjøres tilgjengelig i kursportalen
 • Kursdager: 02.06, 04.06, 09.06, 11.06, 16.06, 18.06, 23.06 og 25.06 (Kl 09:00-13:00)

Faglig ansvarlig:

NTNU Ålesund

Fakultet for ingeniørvitenskap, Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

www.ntnu.no/ihb

Startdato:

Oppstart 2. juni

Påmeldingsfrist: