Myndighetskontakt og rammebetingelser

Hvordan fungerer det politiske systemet? Hva skal til for å lykkes med å dialog med politikere og embetsverk? Hvordan få gjennomslag for saker som er viktige for din bedrift

ÅKP

Kort om kurset:

Ingen bedrifter lever sitt liv i et vakuum. Hvilke rammebetingelser tilbyr kan være av avgjørende betydning for å lykkes? Hvordan kan du bidra til sikre din bedrift gode rammevilkår? Hvordan tar du kontakt med politikere? Hvordan kan du presentere din bedrift på en god måte.

Dette vil du lære:

  • Hvordan det politiske systemet fungerer  
  • Hvordan du kontakter og snakker med politikere og myndigheter
  • Hvordan du kan sikre din bedrift gode rammevilkår

Hvem vil kurset passe for?

Ledelse, strategi og kommunikasjon.

Gjennomføring og omfang:

2 timers webinar


Faglig ansvarlig:

Zynk AS

Jan Glendrange, Partner 

https://zynk.no/mennesker/jan-...

Startdato: 4. juni

Påmeldingsfrist: 28. mai

Myndighetskontakt og rammebetingelser

Opplæringstiltaka er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom ramme 60: Regionale prosjektsatsinger, til utvikling av kompetansepakke og nettbaserte opplæringstiltak for bedrifter rammet av koronapandemien. Ordninga er primært retta mot personer som er heilt eller delvis permittert, men personer som ikke er permittert kan også inngå i tiltaket.

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.