Maritim IoT

FULLTEGNET! Digitalisering, instrumentering og analyse er viktige elementer i den maritime næringen. Dette kurset vil introdusere teknologi, teori og metoder for Industrial Internet of Things for maritime applikasjoner.

ÅKP

Kort om kurset:

Lær hvordan hente ut tilstandsdata og kontrolldata fra komponenter og utstyr og ta fram grafiske oversikter som raskt gir overblikk over utviklingen, slik at du kan ta affære der det er nødvendig. Sammenlign utviklingen og se trender, forstå situasjonen og reagere raskt.

Dette vil du lære:

Kurset gir deg god oversikt og grundig innsikt i hva som skal til og hvordan du setter opp måling, logging, dataoverføring, analyse, bearbeiding og presentasjon slik at måledata blir til nyttig informasjon. 

 • Koble sensorer til dashbord, visualisere og logge: Vibrasjon, temperatur, turtall, trykk, O2, osv.
 • Måleteknikk, logging, dataoverføring, behandle store datamengder, maskinlæring, case
 • Sett opp overvåkning, måling, logging i egen bedrift
 • Tema:
  •  IoT og hvordan utnytte det i maritim bransje 
  • Utfordringer i forhold til å ta i bruk IoT i Maritim bransje. Fra sensor til datamaskin, standarder, protokoller 
  • Måleteknikk II, logging av data, datamengder, buffring, overføring 
  • Logging av data II, dataoverføring: Satelitt, 3G,4G,5G og WiFi ytelse og kostnader 
  • Case: Data fra mobil sensor til egen PC via skyen. Utfordringer, valg av teknologi 
  • Big Data og maskinlæring. Big Data nå og fremtiden i egne bedrift
  • Tilstandskontroll som applikasjons case teknologi og teori. Gruppearbeid: Forretningsmodeller, hvem eier data, lover og regler
  • Eksempler fra industrien: FIIZK. Individuell oppgave, hva fikk vi til å fungere, muligheter, hindringer 
  • Teknologitrender, fremtidens forretningsmodeller 
  • Prosjekt i egen bedrift: Målsetting, strategi, styrende teknologi, ambisjoner og ressurser. 

Hvem vil kurset passe for?

Kurset passer for ledere og ingeniører, teknikere, innkjøpere og prosjektmedarbeidere som arbeider med eller etablerer system for fjern-overvåking, styring og kontroll. 

Gjennomføring og omfang:

 • Antall: 10 nettmøter via nettportalen Zoom
 • Varighet: 4 timer undervisning 
 • Hver bolk består av online presentasjon/webinar, gjennomføring av oppgaver og diskusjoner
 • Hvis mulig vil den 10. bolken gjennomføres med oppmøte på NTNU
 • Det er en fordel å ha hodetelefon og mikrofon da man lettere kan delta interaktivt uten å måtte slå av og på mikrofon
 • Materiell som inngår i kurset gjøres tilgjengelig i kursportalen

Faglig ansvarlig:

NTNU Ålesund

Institutt for IKT og realfag, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

www.ntnu.no/iir

Startdato: 

25. mai

Påmeldingsfrist: 

Kurset er nå dessverre FULLTEGNET. Vi har venteliste, og arbeider samtidig med å sette opp nytt kurs i august.