Hvordan bygge en beredskapsorganisasjon

Hvordan forberede en virksomhet på kriser og alvorlige hendelser. Gjennomgang av teori og prinsipper for godt planverk, øving fagmetodikk og effektive modeller, og erfaringer og best-practise.

ÅKP

Kort om kurset:

Hvor godt en virksomhet håndterer en krise, handler i stor grad om hvor godt man er forberedt. Kurset har fokus på hvordan du kan bygge en sterk beredskapsorganisasjon og utvikler et godt kriseplanverk. 

Dette vil du lære:

• Hvordan forberede seg på en krise?
• Hva er suksesskriteriene for godt beredskapsarbeid?
• Hvordan bygger du en effektiv beredskapsorganisasjon? 
• Hvordan trene beredskapsorganisasjonen?

Hvem vil kurset passe for?

Ledere, HR og kommunikasjon

Gjennomføring og omfang:

1 times webinar med hjemmeoppgave fulgt av en 1 times oppfølgingswebinar med tilbakemelding til alle deltakere. 
Deltakerne må være forbered på å bruke en par timer på hjemmeoppgaven mellom webinar 1 og 2.

Faglig ansvarlig:

Jan Glendrange
Partner Zynk

Startdato:

20. august 2020 kl. 09:00 

Oppfølgingswebinar: 

03.september 2020 kl. 09:00-10:00

Påmeldingsfrist:

13. august 2020

Relaterte kurs:

Effektiv kriseevalueringHvordan bygge en beredskapsorganisasjon

Opplæringstiltaka er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom ramme 60: Regionale prosjektsatsingar, til utvikling av kompetansepakke og nettbaserte opplæringstiltak for bedrifter rammet av koronapandemien. Ordninga er primært retta mot personar som er heilt eller delvis permittert, men personar som ikkje er permittert kan også inngå i tiltaket.

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.