Grunnkurs: Marked, trend og analyse

Kurset er dessverre fulltegnet!
Hva skal til for å forstå framtidens markeder? Hvilke verktøy har vi for å analysere markedsutvikling? Vi ser på hvilke verktøy og metoder bedrifter har for å markedsorientere sin produksjon.

ÅKP

Kort om kurset:

Å forstå dagen og morgendagens markeder er avgjørende for de fleste bedrifter. Ny teknologi gir nye muligheter for å analysere markeder og trendene som ligger under. Dette kurset er en innføring i metodikk, teknologi og arbeidsform for markedsanalyse.

Dette vil du lære:

  • Hvilke megatrender som vil prege markedsutviklingen i årene som kommer
  • Hvilke metoder som er best egnet for å analysere markedstrender
  • Hvordan ny teknologi som stordata og maskinlæring kan benyttes i markedsanalyse 
  • Hvordan selskaper bør organisere sitt arbeid med markedsanalyse


Hvem vil kurset passe for?

Alle som arbeider med eller har interesse for marked og markedsanalyse.

Gjennomføring og omfang:

2 timers webinar

Faglig ansvarlig:

Zynk AS

Olav Magnus Linge, Seniorrådgiver 

https://zynk.no/mennesker/olav-magnus-linge

Startdato: 26. mai

Påmeldingsfrist: 19. mai