Fjernledelse og kommunikasjon

Hva skal til for å holde normal drift og sikre kommunikasjon og samhandling i en situasjon der ledelse og ansatte ikke kan møtes ansikt til ansikt og all kommunikasjon går digitalt

ÅKP

Kort om kurset:

Hvordan organisere en god arbeidshverdag med medarbeidere spredt på mange lokasjoner, over store avstander og med begrensede muligheter for fysiske møter? Hvordan sikre motivasjon og engasjement? Dette kurset tar i bruk lærdom om fjernledelse fra COVID-19 pandemien fra en rekke ulike bedrifter. Hva er det som fungerer og hva fungerer ikke?

 

Dette vil du lære:

  • Hvilke prinsipper finnes for god fjernledelse og kommunikasjon under kriser.  
  • Hvordan motivere og inkludere ansatte når adgangen til fysiske møter er begrenset
  • Hva er beste praksis fra bedrifter i Norge og internasjonalt 
  • Hva skal du tenke på når du utvikler eller kjøper inn verktøy for fjernledelse 


Hvem vil kurset passe for?

Ledere, mellomledere, kommunikasjon, HR.

Gjennomføring og omfang:

2 timers webinar

Faglig ansvarlig:

Zynk AS

Jan Glendrange, Partner 

https://zynk.no/mennesker/jan-...

 

Startdato: 28. mai

Påmeldingsfrist: 22. mai

Fjernledelse og kommunikasjon

Opplæringstiltaka er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom ramme 60: Regionale prosjektsatsingar, til utvikling av kompetansepakke og nettbaserte opplæringstiltak for bedrifter rammet av koronapandemien. Ordninga er primært retta mot personar som er heilt eller delvis permittert, men personar som ikkje er permittert kan også inngå i tiltaket.

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.