Etablering av netthandel

Gjennom dette kurset vil du få kunnskap til å forstå helhetsbildet når man vurderer å etablere netthandel. Hvorfor er like viktig som hvordan.

ÅKP

Kort om kurset:

«Hvorfor» har et strategisk perspektiv og vil ha betydning for retning for selskapet, hvordan det påvirker det daglige arbeidet og hvilke kunder man ønsker målrettet å treffe.

«Hvordan» skal sikre at du med bakgrunn i forretnings- og markedsstrategi velger riktig teknisk løsning. Og at denne kan håndtere best mulig handel med de kundene som er i de målgruppene som dere ønsker å treffe. 

Dette vil du lære:

 • Digital Forretningsstrategi – Forstå hva det er, hvordan gå frem for å lage eller tilpasse dagens forretningsstrategi. Hvordan passer Netthandel inn i strategien
 • Operativ Forretningsmodell – Hvordan vil den Digitale Forretningsstrategien påvirke den operative hverdagen til selskapet. Hvilke prosesser og rutiner blir påvirket, og hvilke nye kompetanser må evt. tilføres.
 • Du vil få et bevisst forhold til Merkevarestrategi og hvilken posisjonering som er riktig
 • Du vil få et innblikk i hva som ligger bak teknologiske begreper som arkitektur og vi vil innom ulike tekniske løsninger som kan være aktuelle i e-handelssammenheng.

Hvem vil kurset passe for?

Ledere og ansvarlige i bedrifter som tenker at Netthandel kan være viktig for deres selskap. Kurset er like relevant for nystartede og allerede etablerte selskaper.

Kurset kan også passe for interesserte som ønsker å tenke på alternative forretningsmodeller for sin bedrift.


Gjennomføring og omfang:

1 - Forretningsstrategi: 26. august kl. 10-12

 • 2 timer webinar med Geir Balsnes
 • Forstå digital strategi
 • Hvordan tilpasse forretningsstrategi til en digital hverdag
 • Hvilken plass har netthandel i dette bildet

Hjemmeoppgave som forberedelse til sesjon 2 – sendes inn for kort evaluering før sesjon 2.

 

2 - Operativ forretningsmodell: 2. september kl. 10-12

2 timer webinar med Geir Balsnes

 • Generell tilbakemelding fra hjemmeoppgaver!
 • Hvordan jobber vi?
 • Har vi den rette kompetansen?
 • Påvirker det vår hverdag

Stikkord for tema som berøres: Økonomi, organisering, leverandørstyring, kompetanse, styringsmodell, arbeidsrutiner ++

 

3- Merkevarestrategi og posisjonering: 9. september kl. 10-12

2 timer webinar med Olav Sindre Kriken

 • Unique Selling points
 • Distribusjon og måling
 • Merkevarestrategi
 • Digital markedsføring og konverteringssporing hvordan når du målgruppen din

 

4- Arkitektur og teknisk løsning: 15. september kl. 10-12

2 timer webinar Eirik Staurset og Stig Reiten

 • Valg av teknisk løsning
 • Valg av betalingsløsning
 • Valg av frakt/ logistikkløsning


Faglig ansvarlig:

Avento AS

Geir Balsnes, leder Rådgivning i Avento AS

www.avento.no

Startdato: 26.august


Påmeldingsfrist: 19.august

Etablering av netthandel

Opplæringstiltaka er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom ramme 60: Regionale prosjektsatsingar, til utvikling av kompetansepakke og nettbaserte opplæringstiltak for bedrifter rammet av koronapandemien. Ordninga er primært retta mot personar som er heilt eller delvis permittert, men personar som ikkje er permittert kan også inngå i prosjektet.

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.