Effektiv kriseevaluering

Kursstart: 02. september
Kriser setter organisasjoner på store prøver. Samtidig gir kriser mye nyttig læring. Kurset har fokus på hvordan du kan bruke kriseevaluering som er ledd i virksomhetens forbedringsarbeid.

ÅKP

Kort om kurset:

Kriser setter organisasjoner på store prøver. Samtidig gir kriser mye nyttig læring. Kurset har fokus på hvordan du kan bruke kriseevaluering som er ledd i virksomhetens forbedringsarbeid. 

Dette vil du lære:

• Hva kan du lære av en krise?
• Hvordan bør du legge opp evalueringsprosessen?
• Hvilke parametere er det særlig viktig å evaluere?
• Hvordan kan du bruke evalueringen i virksomhetens løpende forbedringsarbeid?

Hvem vil kurset passe for?

Ledere, HR og kommunikasjon

Gjennomføring og omfang:

To timers webinar

Faglig ansvarlig:

Jan Glendrange

Partner Zynk

Startdato:

02. september 2020

Påmeldingsfrist: 

26. august 2020

Relaterte kurs:

Hvordan bygge en beredskapsorganisasjon

Effektiv kriseevaluering

Opplæringstiltaka er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom ramme 60: Regionale prosjektsatsingar, til utvikling av kompetansepakke og nettbaserte opplæringstiltak for bedrifter rammet av koronapandemien. Ordninga er primært retta mot personar som er heilt eller delvis permittert, men personar som ikkje er permittert kan også inngå i tiltaket.

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.