Dypdykk i maskinlæring

Hva er egentlig kunstig intelligens? Hvordan fungerer maskinlæring? Hva er nytt og hva er gammelt? Bli trygg på nye metoder for analyse og innsikt, og forstå teknologiene som vil forme morgendagens marked.

ÅKP

Kort om kurset:

Smarte maskiner kan stadig mer og blir stadig viktigere verktøy for å analysere kompliserte spørsmål. Men hvordan fungerer egentlig maskinlæring? Og hva kan ny teknologi gjøre for norske bedrifter? I dette kurset fokuserer vi på maskinlæring anvendt på tekst. 

Dette vil du lære:

• Prinsipper og teknologi bak maskinlæring.
• Bruksområder for maskinlæring i trend og markedsforståelse.
• Hva kan din bedrift bruke maskinlæring til?
• Eksempler på god bruk av maskinlæring.

Hvem vil kurset passe for?

Ledere, marked, strategi, IT, analyse.

Gjennomføring og omfang:

To-timers webinar med gruppeoppgaver.

Faglig ansvarlig:

Olav Magnus Linge

Seniorrådgiver Zynk

Startdato:

15.09.2020

Påmeldingsfrist:

08.09.2020

Relaterte kurs:

Trendanalyse med stordata.

Dypdykk i maskinlæring

Opplæringstiltakene er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom ramme 60: Regionale prosjektsatsinger, til utvikling av kompetansepakke og nettbaserte opplæringstiltak for bedrifter rammet av koronapandemien. Ordningen er primært rettet mot personer som er helt eller delvis permittert, men personer som ikke er permittert kan også inngå i tiltaket.

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.