Drift, service og vedlikehold

Dagens produksjon og produkter blir stadig mer avanserte, og krav til effektivisering og optimalisering av drift, enten på produksjons- eller produktnivå er stor.
Gjennom dette kurset vil studenten lære om om hvordan digitale tvillinger utvikles og brukes til å optimalisere drift.

Kurset tilbys gratis til medlemsbedriften i klyngene GCE Blue Maritime Cluster og NCE Blue Legasea. Andre kan også melde seg på, men det er da ikke sikkert kursavgiften blir dekket av tiltakspakken.

ÅKP

I samarbeid med NTNU i Ålesund tilbyr vi et fleksibelt studiepoenggivende videreutdanningstilbud for bedrifter, og ansatte, med behov for økt digital kompetanse.

Dette vil du lære:

I dette kurset vil studenten lære om følgende tema:

  • Industrial Internet of Things (IIoT)
  • Introduksjon til digitale tvillinger
  • Datainnsamling og følsomhetsanalyse
  • Introduksjon til maskinlæring
  • Prediktivt vedlikehold og tilstandsbaserte støttesystemer

Kurset vil gi en generell innføring i digitalisering fra ulike domener, fra bil og fly til maritim industri. Data drevne metoder og analyse vil bli introdusert. Studentene vil lære å bruke følsomhetsanalyser for å forenkle simuleringsmodeller.  Vi vil introdusere maskinlæringsalgoritmer, inkludert Deep Learning. Praktiske eksempler på anvendelse av tilstandsbaserte støttesystemer i prediktivt vedlikehold vil bli gitt. Kurset vil gi kunnskap om hvordan digitale tvillinger utvikles og brukes til å optimalisere drift. Kunnskap om målemetoder, måleprinsipper, sensortyper, signalomforming, støy, datainnsamling, kvantisering og pådragsorganer.

Dette vil kurset passe for:

Kurset passer for ledere og ingeniører, teknikere, innkjøpere og prosjektmedarbeidere.

Videreutdanningstilbudet retter seg mot bedrifter, og de ansatte, med økt behov for digital kompetanse. Undervisningstilbudet og teknologien er generisk og derfor også bransjeuavhengig. Noen av eksemplene brukt i undervisningen vil være av maritim natur.

Gjennomføring og omfang:

Undervisningen er samlingsbasert, 3 samlinger á 2 dager, med en kombinasjon av forelesninger/teori og programmering på datalab. I forkant av samlingene må studentene påregne å sette seg inn i relevant teori og pensum på egenhånd. Etter hver samling vil det bli gitt en øving og til slutt gis det en prosjektoppgave som hjemmeeksamen.

Faglig ansvarlig:

Guoyuan Li
Førsteamanuensis
Epost: guoyuan.li@ntnu.no

Praktisk informasjon

  • Kursoppstart: 29.-30. september
  • 2. samling: 20.-21. oktober
  • 3. samling: kommer snart
  • Kurset leveres i samarbeid med NTNU i Ålesund og kvalifiserer til 7,5 studiepoeng
  • Kurset er gratis, men semesteravgift til Studentsamskipnaden kommer i tillegg

Mer informasjon og påmelding her.