Digitale ferdigheter

Kurset er fulltegnet.
Kurset vil ta deg gjennom applikasjonane Word, Excel, Power Point, Outlook, Teams, Sharepoint, Sway og andre applikasjonar i Office 365. Tematikk innan dei ulike applikasjonane.

ÅKP

Kort om kurset:

Korleis jobbe effektivt i Office 365! Kurset vil ta deg gjennom applikasjonane Word, Excel, Power Point, Outlook, Teams, Sharepoint, Sway og andre applikasjonar i Office 365.  
Aktuell tematikk innan dei ulike applikasjonane. 

Dette vil du lære:

  • Frå generell til avansert bruk av MS Office. 
  • Bli kjent med programma - redigering og formattering 
  • Utskrift, teikning, skjema og presentasjon 
  • Digital presentasjon, oppsett av dokumentbibliotek og felleskalender. 
  • Elektronisk kommunikasjon, organisering av meldinger og kontakter.

Hvem vil kurset passe for?

For deg som vil forbetre dine digitale ferdigheiter. Forkunnskap: Minimalt, men må ha tilgang til programvaren som skal nyttast.

Gjennomføring og omfang:

30 timar totalt. 12. april - 14. april - 19. april - 21. april - 26. april - 28. april - 3. mai - 5. mai - 10. mai - 12. mai. 

Kl. 09:00-12:00.

Faglig ansvarlig:

Martin Løset,  Microsoft Partner og Expert Educator med 15 års erfaring 

https://www.datawaves.no/om-os... 

Startdato: 12. april. 

Påmeldingsfrist: 17. mars.