Digital markedsføring

Kurset kommer snart! Ny dato kommer. Kurset vil innsikt i design av gode strategier for utvikling av bedriftens markedsførings-strategi og bygge en sterk merkevare. Digital analyse av markedsdata og digital kommunikasjon er sentralt i kurset.

ÅKP

Kort om kurset:

Teknologi, inkludert smarttelefoner, sosiale nettverk, big data analyse og nye måter å følge opp kunden på har skapt både muligheter og hinder for markedsførings-strategier på måter man ikke kunne forutse bare for noen få år siden. Du får innsikt i design av gode strategier for hvordan bedriften din kan utvikle en plan for merkevarebygging  i en verden som blir mer og mer digitalisert.

 

Dette vil du lære:

  • Du får inngående kunnskap om det sentrale grunnlaget for digital markedsførings-strategi.
  • Digitalisering  har gitt mange nye muligheter for analyse av markedsdata og digital kommunikasjon, og vil være et sentralt tema i kurset.
  • En metode for å planlegge digital markedsførings-strategi.


Hvem vil kurset passe for?

Personer med beslutningsansvar som ledere, styremedlemmer, mellomledere, personer i rådgivende stillinger. 

Gjennomføring og omfang:

Fire nettbasert samlinger: 

Dato blir offentliggjort senere

Faglig ansvarlig:

NTNU, førsteamanuensis Mark Pasquine 

https://www.ntnu.no/ansatte/ma...


Påmeldingsfrist: TBA. Du kan melde din interesse nå ved å fylle ut skjema!

Digital markedsføring

Opplæringstiltakene er finansiert gjennom klyngeprosjektet GCE Blue Maritime Cluster. Det er begrenset antall plasser og klyngemedlemmer vil bli prioritert ved overtegning.

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.