Cyber Security og sikkerhetskultur

Datasikkerhet og sikkerhetskultur i bedriftene er et område med kritisk viktighet. Konsekvensene ved avvik er store og med økt bruk av hjemmekontor øker risikoen for alvorlige hendelser. Kurset gir innføring i sikkerhetskultur, IT-sikkerhet og hybride trusler.

ÅKP
cyber security datasikkerhet.png

Kort om de seks kursene:

1. Digital sikkerhet, 5G, tingenes internett og NTNU CCIS (Center for Cyber and Information Security)

En generell oversikt over digitaliseringen fram til i dag, med perspektiver framover. Særlig muligheter og konsekvenser av overgangen til 5G-nettverk (fra 2020) og kommende 6- nettverk (ca 2030). Muligheter til å koble sammen flere enheter, langt flere sensorer, økt bruk av roboter og droner. Økt bruk av fjernstyring, bruk av autonome skip og andre autonome enheter. Innside-trusselen. Fagansvarlig Direktør NTNU CCIS, Nils Kalstad, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi.

2. Blokk-kjeder og digital sikkerhet.

Hva er en blokk-kjede og hvordan kan slike brukes til å øke sikkerhet, informasjonssikkerhet og personvern. Hvordan kan blokk-kjeder brukes til å sikre økonomiske avtaler og transaksjoner. Hvordan bruke til å spore betalinger. Maritimt eksempel: DNV GLs bruk av blokk-kjeder i management-systemer. Fagansvarlig: Professor Danilo Gligoroski og førsteamanuensis Katina Kralevska.

3. Kunstig intelligens, maskinlæring og dyp læring i maritim sektor. Hva er potensialet?

Om begrepene, deres innhold og muligheter. Bruk av dype nevrale nettverk i praksis. Kvalitetssikring av beslutninger i maritime operasjoner, inklusive styring av operasjoner i sanntid. Bruk i forhold til autonome fartøyer og operasjoner. Bruk i vedlikehold  for sikker og økonomisk bruk. Fagansvarlig førsteamanuensis Sule Yildirim. 

4. Kunstig intelligens og digital sikkerhet.

Hvordan bruke KI for å utvikle cyber- og informasjonssikkerhet. Bruk av KI til gjenkjenning og autentisering. Deteksjon, avverging og klassifisering av digital inntrenging eller inntrengingsforsøk (cyberangrep), trussel-gjenkjenning, autentisering av brukere og andre personer ved biometri. Sikre overholdelse av personvernkravene i GDPR. Fagansvarlig førsteamanuensis Kiran Raja.

5. Hybride trusler - hybrid forsvar.

Hva er hybride trusler og hybrid krigføring. Hvordan drive hybrid forsvar. Bruk av aktuelle eksempler. Vekt på den menneskelige dimensjonen. Bedriftens ansvar og rolle, ledelsen og den enkelte ansatte. Viktigheten av en bevisst holdning hos hver enkelt ansatt. Fagansvarlig professor Kirsi Helkala.

6. Personvern, anonymitet og det mørke nettet.

Mulighetene og utfordringene omkring personvern og anonymitet i forhold til det mørke nettet. Det mørke nettet kun en hemmelig markedsplass for kriminelle varer og tjenester? Hvor hemmelig er det mørke nettet? Muligheter og trusler for maritime operasjoner. Fagansvarlig førsteamanuensis Lasse Øverlier.

Datoer for samlingene:

  1. 25. september 09.00-12.00
  2. 2. oktober 09.00-12.00
  3. 9. oktober 09.00-12.00
  4. 16. oktober 09.00-12.00
  5. 23. oktober 09.00-12.00
  6. 30. oktober 09.00-12.00

Gjennomføring og praktisk informasjon:

De 6 temaene vil vi la gå over 3 timer hver. Først 1 time forelesning, så 1 time gruppearbeid ut fra tema i forelesning, tilslutt 1 time gruppepresentasjon og plenumsdiskusjon. Alt på NTNU Zoom. Kursene blir holdt på norsk og engelsk. 

Teknisk bistand ved problemer vil være tilgjengelig fra NTNU Orakeltjenesten på 7359 1500. Seniorrådgiver Inge Øystein Moen, NTNU CCIS vil være kursleder. Fredag 30. oktober kl 12:05-12:45 blir det mulighet til å tilbakemelding til NTNU om kurset.

Påmeldingsfrist:

Påmeldingsfrist 23. september. Ingen deltakeravgift.

Cyber Security og sikkerhetskultur

Opplæringstiltaka er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom ramme 60: Regionale prosjektsatsingar, til utvikling av kompetansepakke og nettbaserte opplæringstiltak for bedrifter rammet av koronapandemien. Ordninga er primært retta mot personar som er heilt eller delvis permittert, men personar som ikkje er permittert kan også inngå i tiltaket.

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.