BIM og Industrialisering for entreprenører

Den digitale tidsalder har inntatt bygg og anleggsbransjen, og med det ligger alt til rette for en industrialisering.
Kurset beskriver hvordan entreprenører kan effektivisere egne leveranser ved strategisk bruk av eksisterende BIM-teknologi

ÅKP

Kort om kurset:

Kurset introduserer entreprenører og leverandører i bygg og anleggsbransjen til strategisk BIM-bruk som plattform for industrialisering, i kombinasjon med egne produksjonsfasiliteter og produksjonsmetoder. 

Dette vil du lære:

Praktisk prossessrammeverk - Grunnleggende om VDC og ICE- Koordinering mellom fag - BIM templates og automatisering av produksjon av presist produksjonsgrunnlag -metoder for å tilrettelegge prefab og modulbygg, også på eksisterende byggdesign - Oppstrøms kommunikasjon - proaktiv bruk av "bygge-BIM" allerede i konseptfasen - Prosjektinformasjon (PIM) og planlegging av logistikk, vareflyt og ressurser - Verdi og forretningsmodeller -  samt hvilke forberedelser entreprenører selv kan gjøre for å levere effektivt innenfor dagens og framtidens entrepriseformer.

Hvem vil kurset passe for?

Større entreprenører som bygger egne bygg, og kan utnytte disse egne prosjektene som læringsarenaer, og som også konkurrerer om offentlige entrepriser. Særlig vil nye entrepriseformer i offentlige anskaffelser gi noen strategiske fortrinn for aktører som er proaktive mht. industrialisering og strategisk BIM-bruk.

Gjennomføring og omfang:

  • Antall: 7 nettmøter, 2 møter i uken 
  • Varighet: 1 timer pr nettmøte
  • Tilbud om tilpasset oppfølging i etterkant av webinar, av rådgivere innen blant annet parametrisk design (BIM), avtalerett, verdibasert prosjektutvikling og alliansekontrakter, industriell produksjon, VDC og innovasjonsledelse. 
  • Hver bolk består av online presentasjon/webinar, med påfølgende oppgaver og diskusjoner

09.06.2020 - 12.00-13.00 Prosesskartet for byggeprosjekter:  rammeverket for effektivisering

11.06.2020 - 12.00-13.00 Verdibasert prosjektutvikling

16.06.2020 - 12.00-13.00 Konseptutvikling og tverrfaglig prosjektering

18.06.2020 - 12.00-13.00 Samtidig prosjektering og BIM

24.06.2020 - 12.00-13.00 Industrialisering og digitale verktøy

25.6.2020 - 12.00-13.00 Industrialisering og samtidig prosjektering

30.6.2020 - 12.00-13.00 Dataflyt i effektive byggeprosjekter

Faglig ansvarlig:

Smart Construction Academy

Daglig leder Bjørn Arne Føleide

www.smartconacad.com

Startdato: 9. juni

Påmeldingsfrist: 29.mai


BIM og Industrialisering for entreprenører

Opplæringstiltaka er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom ramme 60: Regionale prosjektsatsingar, til utvikling av kompetansepakke og nettbaserte opplæringstiltak for bedrifter rammet av koronapandemien. Ordninga er primært retta mot personar som er heilt eller delvis permittert, men personar som ikkje er permittert kan også inngå i tiltaket.

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.