Bærekraftsmålene og sirkulærøkonomi, miljøanalyser og rapportering

Kurset har startet, det er ikke lenger mulig å delta. Kurset tar sikte på å utvikle kunnskap om bærekraftsmålenes betydning ved overgang til bærekraftige forretningsmodeller gjennom systematisk bruk av verktøykassen for miljøanalyser, indikatorer, rapportering og prinsipper for sirkulærøkonomi.

ÅKP
Bærekraftkurs.jpg

Kort om kurset:

Verktøykassen som presenteres i kurset er organisert i en trinnvis progresjon gjennom fire nivåer:

1)prosess, 2) produkt / verdikjede, 3) organisatorisk, 4) systemisk.

Hva er læringsutbyttet? 

•           Kunnskap om bærekraftsmålene, miljøanalysemetoder og standarder for miljøledelse.

•           Forståelse for bærekraftsutfordringer, spesielt de egen virksomhet står ovenfor.

•           Kunnskap om ulike forretningsmodeller for bærekraft.

•           Kommunisere miljøprestasjon til interessenter.

 Hvem passer dette for?

Personer som ønsker å sette seg inn i bærekraftsmålene og hva det betyr for en virksomhet, samt de som arbeider med miljøstyring og strategisk utvikling i selskaper. Bedriftsledere, mellomledere, styremedlemmer.

Gjennomføringsplan:

Det legges opp til fire samlinger med en blanding av presentasjon av teori i kombinasjon med oppgaver for egen virksomhet. Tidsrammen for samlingene er kl. 10.30-15.00 med innlagt lunsjpause kl. 11.30 – 12.00. I tillegg til samlingene skal deltagerne jobbe med oppgaver knyttet til egen virksomhet. 

Kontaktdetaljer:  Annik Magerholm Fet, Tlf 92296890, E-post: Annik.Fet@ntnu.no

Datoer og tema:
03.03, kl 10.30 – 15.00 Bærekraftsutfordringer og miljøregnskap

Fokus på bærekraftsutfordringer og krav til kvantitativ informasjon i miljøregnskap.

24.03, kl 10.30 -  15.00 Miljøstyringssystemer, lovverket, sertifisering.

Fokus på miljøstyringsprinispper og intern forankring.

21.04, kl 10.30 – 15.00 Bærekraftige forretningsmodeller, sirkulærøkonomi. Oppgavepresentasjon.

Fokus på sirkulærøkonomi og nye forretningsmodeller

 05.05, kl 10.30 – 15.00 Indikatorer og rapportering ifh til bærekraftsmålen

Fokus på indikatorrammeverk og rapporterings-guidelines i fht bærekraftsmålene.

 Mellomperiode 1: 03.03-24.03

Lag en oversikt over de utfordringer virksomheten står overfor når det gjelder bærekraft. Velg en prosess eller et produkt der det stilles krav til å beregne for eksempel Karbon-footprint», og beskrive metoder for hvordan dette kan kvantifiseres. Hvilke prosedyrer trenger en i virksomheten for å følge opp på dette over tid?

Mellomperiode 2: 24.03-21.04

Gå gjennom prosedyrer og retningslinjer som gjelder i egen virksomhet som gjelder systematisk arbeid med miljø- og bærekraftsutfordringer. Vurder i hvilken grad HMS/IK-systemet oppfyller kravene til kontinuerlige forbedringer, og i hvilken grad ytre miljøforhold er en del av systemet. For virksomheter som har et etablert miljøstyringssystem, vurdere om rutiner og sjekklister for interne revisjoner fungerer etter hensikten. Lag en oversikt over eventuelle mangler i systemet.

 Mellomperiode 3: 21.04-05.05

Gå gjennom årsrapporter og prosedyrene for rapportering internt i virksomheten. Sjekk om måleparametrene og indikatorer som brukes er hensiktsmessige for å få kommunisert virksomhetens miljøstatus. Vurder videre hvilke bærekraftsmål som er mest relevante for virksomheten og om dagens rapportering også imøtekommer forventninger i fht til disse bærekraftsmålene. Sett opp forslag til forbedringer.