Bærekraftige og sirkulære forretningsmodeller

Kurset er fulltegnet, det er ikke lenger mulig å melde seg på.
Kurset vil lære deg å forstå hva bærekraftig og sirkulær business er, og hvordan denne kunnskapen kan brukes til å designe bærekraftige og lønnsomme forretningsmodeller i praksis. Kurset er nettbasert og vil være en blanding av forelesninger og workshops, og deltakerne vil jobbe med sine egne bedrifters forretningsmodeller.

ÅKP

Kort om kurset:

Kurset vil lære deg å forstå hva bærekraftig og sirkulær business er, og hvordan denne kunnskapen kan brukes til å designe bærekraftige og lønnsomme forretningsmodeller i praksis. Kurset vil være en blanding av forelesninger og workshops, og deltakerne vil jobbe med sine egne bedrifters forretningsmodeller.  

Dette vil du lære:

  •  Design og innovasjon av forretningsmodeller
  •  Hvordan bærekraft kan være en driver for innovasjon
  •  Grønne og sirkulære forretningsmodeller
  •  Eksperimentering med forretningsmodeller  Strategisk prioritering av bærekraftsmål

Hvem vil kurset passe for?

Leder og mellomledere i ulike typer bransjer, gjerne industribedrifter innen maritime bransjer og møbler. I tillegg vil den passe for ledere i andre bransjer, konsulenter, og andre som vil lære mer om hvordan man kan designe bærekraftige og lønnsomme forretningsmodeller i praksis. 

Gjennomføring og omfang:

Kurset vil ha fem samlinger, to timer per nettbaserte samling.

1) Hva er bærekraftige og sirkulære forretningsmodeller?

2) Kjenn din forretningsmodell

3) Hvordan utfordre din nåværende forretningsmodell

4) På vei mot en ny forretningsmodell: innovasjon og eksperimentering

5) Strategi og organisering for bærekraftige forretningsmodeller

 

Det forventes noe egeninnsats mellom samlingene. Primært vil det handle om å arbeide med forretningsmodellene i sine egne virksomheter (eller andres, hvis det for eksempel er konsulenter med eller folk som jobber i Innovasjon Norge eller lignende).


Faglig ansvarlig:

Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen

www.JorgensenPedersen.no

 

Kursdatoer:

27. august

3. september

10. september

24. september

1. oktober

Alle samlinger kl. 09:00-11:00

Søknadsfrist 23. august.

Bærekraftige og sirkulære forretningsmodeller - kurset er fulltegnet

Opplæringstiltaka er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom ramme 60: Regionale prosjektsatsinger, til utvikling av kompetansepakke og nettbaserte opplæringstiltak for bedrifter rammet av koronapandemien. Ordninga er primært retta mot personer som er heilt eller delvis permittert, men personer som ikke er permittert kan også inngå i tiltaket.

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.