Bærekraftige forretningsmodeller

Kurset er fulltegnet, det er ikke lenger mulig å delta på dette kurset.
Samspillet mellom teknologisk utvikling og nye trender krever endringer av de eksisterende forretningsmodellene. Overgang til digitale løsninger og tjenestelogikk står sentralt, i tillegg til bærekraftig utvikling og grønn vekst.

ÅKP

Kort om kurset:

Kurset tar sikte på å utvikle kunnskap om bærekraftsmålenes betydning ved overgang til bærekraftige forretningsmodeller gjennom en systematisk bruk av verktøykassen for miljøanalyser og prinsipper for sirkulærøkonomi.  Kurset er organisert i en trinnvis progresjon gjennom fire nivåer: 1) prosess, 2) produkt / verdikjede, 3) organisatorisk og 4) systemisk. 

 

Dette vil du lære:

  • Kunnskap om bærekraftsmålene, miljøanalysemetoder og standarder for miljøledelse.  
  • Forståelse for bærekraftsutfordringer, spesielt de egen virksomhet står ovenfor.
  • Kunnskap om ulike forretningsmodeller for bærekraft. 
  • Kommunisere miljøprestasjon til interessenter.

Hvem vil kurset passe for?

Mellomledere, styremedlemmer i bedrifter som vil utvikle bærekrafts- og miljøledelseskapasitet.

Gjennomføring og omfang:

Tre nettbaserte samlinger: 

  • Samling 1: 28.05 kl. 11:30-15:00
  • Samling 2: 04.06, kl. 11:30-15:00
  • Tid til å jobbe med oppgaver 
  • Samling 3: 11.06, 09:00-15:00, heldags samling med presentasjon av oppgavene.

Faglig ansvarlig:

NTNU, professor Annik Magerholm Fet 

https://www.ntnu.no/ansatte/an... 

Startdato: 28. mai, påmeldingsfrist: 21. mai

Bærekraftsmålene og sirkulærøkonomi, miljøanalyser og rapportering

ÅKP og Mafoss kjører et omfattende kursprogram for etterutdanning av ansatte i maritim og marin industri. Kursene i 2021 er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune, næringsklyngene GCE Blue Maritime og NCE Blue Legasea. Kursene er først og fremst rettet mot medlemsbedrifter i klyngene, og er kostnadsfrie for deltakerne.

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.