ASH kurs - Verne og miljøkurs i henhold til ASH forskriften

Er du verneombud på norsk fartøy? Trenger du påfyll eller oppfrisking av regler og retningslinjer når det gjelder ASH? Dette kurset dekker Sjøfartsdirektoratet sine krav til opplæring.

ÅKP

Kort om kurset:

Kurset dekker emner som skal gjennomgås for å møte Sjøfartsdirektoratet sine krav til 40 timers systematisk opplæring i arbeid, sikkerhet og helse for arbeidstakere på norske fartøy.

Dette vil du lære:

  • Risikovurdering
  • Tilrettelegging av arbeid
  • Personlig verneutstyr

Hvem vil kurset passe for?

For deg som har en rolle innen arbeidsmiljø, sikkerhet og helse om bord på skip.

Gjennomføring og omfang:

  • E-læringskurs 
  • Varighet: 8 timer 

Faglig ansvarlig:

Marint Kompetansesenter AS

Ole Andreas Holm, daglig leder

www.marint.no

ASH kurs - Verne og miljøkurs i henhold til ASH forskriften

Opplæringstiltaket er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom ramme 60: Regionale prosjektsatsingar, til utvikling av kompetansepakke og nettbaserte opplæringstiltak for bedrifter rammet av koronapandemien. Ordninga er primært retta mot personar som er heilt eller delvis permittert, men personar som ikkje er permittert kan også inngå i tiltaket.

Startdato: Kurset er elektronisk, deltaker velger selv oppstartsdato f.o.m 1 juni etter avtale med kursleverandør.

Påmeldingsfrist: 28.mai 2020