Kurs

Personalledelse, endringsledelse, fjernledelse

Kurset er fulltegnet. Kurset omfattar ei innføring i sentrale tema knytt til leiing og personalutvikling for mellomleiarar. Fagleg ansvarleg for kurset er Høgskulen i Volda.

ÅKP

Digitale ferdigheter

Kurset er fulltegnet. Kurset vil ta deg gjennom applikasjonane Word, Excel, Power Point, Outlook, Teams, Sharepoint, Sway og andre applikasjonar i Office 365. Tematikk innan dei ulike applikasjonane.

ÅKP
prosjektarbedi.jpg

Prosjektarbeid i team - for maritim bransje

Effektive prosjektteam, motiverte prosjektdelta...

ÅKP
Bærekraftkurs.jpg

Bærekraftsmålene og sirkulærøkonomi, miljøanalyser og rapportering

Kurset har startet, det er ikke lenger mulig å ...

ÅKP

Etablering av netthandel

Gjennom dette kurset vil du få kunnskap til å forstå helhetsbildet når man vurderer å etablere netthandel. Hvorfor er like viktig som hvordan.

ÅKP

Hvordan bygge en beredskapsorganisasjon

Hvordan forberede en virksomhet på kriser og alvorlige hendelser. Gjennomgang av teori og prinsipper for godt planverk, øving fagmetodikk og effektive modeller, og erfaringer og best-practise.

ÅKP

Digital markedsføring

Kurset kommer snart! Ny dato kommer. Kurset vil innsikt i design av gode strategier for utvikling av bedriftens markedsførings-strategi og bygge en sterk merkevare. Digital analyse av markedsdata og digital kommunikasjon er sentralt i kurset.

ÅKP
cyber security datasikkerhet.png

Cyber Security og sikkerhetskultur

Datasikkerhet og sikkerhetskultur i bedriftene er et område med kritisk viktighet. Konsekvensene ...

ÅKP

Strategisk posisjonering

Kurset er fulltegnet. Hvordan sørge for at du forbindes med det du ønsker? Hva skal til for å utvikle og ta de mest attraktive posisjonene i et marked? Dette kurset handler om å hvordan du utvikler unike, attraktive og sterke posisjoner for din bedrift

ÅKP

Trendanalyse med maskinlæring og stordata

Hvordan kan stordata og maskinlæring brukes til å forstå samfunnstrender og markedsutvikling? Lær om mulighetene som finnes i ny teknologi og bruken av den.

ÅKP

Dypdykk i maskinlæring

Hva er egentlig kunstig intelligens? Hvordan fungerer maskinlæring? Hva er nytt og hva er gammelt? Bli trygg på nye metoder for analyse og innsikt, og forstå teknologiene som vil forme morgendagens marked.

ÅKP
mærdkant fotorett Marint Kompetansesenter kopi.jpg

Fiskevelferdskurs (Fulltegnet)

Håndterer du levende fisk? Tenker du da over hvordan fisken har det? Dette e-læringskurset er ber...

ÅKP
Illustrasjonsbilde fabrikkledelse Marint Kompetansesenter web.jpg

Opplæringsprogram fabrikk og fabrikkledelse (Fulltegnet)

Dette kurset er beregnet for fabrikksjefer og f...

ÅKP

Effektiv kriseevaluering

Kursstart: 02. september Kriser setter organisasjoner på store prøver. Samtidig gir kriser mye nyttig læring. Kurset har fokus på hvordan du kan bruke kriseevaluering som er ledd i virksomhetens forbedringsarbeid.

ÅKP

Modelling and simulation of dynamic systems

The course will introduce the students to dynamic systems analysis and design, using systems modelling and simulation methods.

ÅKP

Best practice - virtual prototype and digitalization of marine design and operations

The course introduces the student to visual communication in engineering, including planning and execution of visual communication, 3D visualization in Computer Aided Engineering tools, creating virtual environments and 3D animation of marine operations.

ÅKP

Best practice - virtual prototype and digitalization of marine design and operations

The course introduces the student to visual communication in engineering, including planning and execution of visual communication, 3D visualization in Computer Aided Engineering tools, creating virtual environments and 3D animation of marine operations.

ÅKP

Best practice - machine learning for ship autonomy

Students will learn Machine Learning methods, including neural networks, reinforcement learning and deep learning. Practical examples based on our past projects in machine learning will be provided.

ÅKP

Strategisk innholdsmarkedsføring

Tilstedeværelse i sosiale kanaler kan gi økt oppmerksomhet og salg. Men er du bevisst på målgruppen din? Kurset vil vise konkrete eksempler på strategisk innholdsproduksjon og prosess.

ÅKP

Experiment design and data analysis

Through the course the students will learn how to design an experiment, develop a measurement procedure and extract relevant information from the collected data. Initially students will get acquainted with the lab facilities, especially with the towing tank, machinery lab and mechatronics lab.

ÅKP

Systems Engineering

The course is aimed to introduce a master level student to the fundamentals of systems engineering. Emphasis will be given to product architecture, lean processes, stakeholder analyses (people) and performance evaluation.

ÅKP

Fra produkt til marked

Kurset er dessverre fulltegnet! Hvordan lykkes med å vri bedriften fra å tenke «produktet først» til å starte med marked og markedsmuligheter? Hvilke strategiske og kulturelle grep skaper endring?

ÅKP

Myndighetskontakt og rammebetingelser

Hvordan fungerer det politiske systemet? Hva skal til for å lykkes med å dialog med politikere og embetsverk? Hvordan få gjennomslag for saker som er viktige for din bedrift

ÅKP

Intern kommunikasjon i krise

Kurset er dessverre fulltegnet! Hvordan motivere, informere og inkludere ansatte under en pågående krise? Teori, råd og erfaringer fra ledende virksomheter.

ÅKP

Avansert digital samhandling i prosjekt og prosjektstyring

Kurset gir en innføring i utstrakt bruk av digital samhandling for prosjekt og prosjektstyring. Kurset skal sikre en best mulig utrulling og adopsjon av Mircrosoft Teams i organisasjonen.

ÅKP

Visuell kommunikasjon av komplekse data (infografikk)

Infografikk er et visuelt virkemiddel som kan både engasjere, opplyse og styrke en merkevare. Komplisert informasjon, store grupper med data og lange tidslinjer kan forvandles til effektiv kommunikasjon.

ÅKP

Fjernledelse og kommunikasjon

Hva skal til for å holde normal drift og sikre kommunikasjon og samhandling i en situasjon der ledelse og ansatte ikke kan møtes ansikt til ansikt og all kommunikasjon går digitalt

ÅKP

Grunnkurs: Marked, trend og analyse

Kurset er dessverre fulltegnet! Hva skal til for å forstå framtidens markeder? Hvilke verktøy har vi for å analysere markedsutvikling? Vi ser på hvilke verktøy og metoder bedrifter har for å markedsorientere sin produksjon.

ÅKP

Kriseledelse

Kurset er dessverre fulltegnet! Hvordan skal kriseledelse organiseres, hva må man tenke på, hva er viktigst for å lykkes med å komme gjennom krisene. Prinsipper, teori og erfaring fra ulike bransjer, bedrifter og næringer.

ÅKP

Praktisk 3D modellering

Digitale tegninger og modeller er en grunnleggende del av digitaliseringsarbeidet. Dette kurset vil benytte 3D-modellering som metode og designverktøy. Sentrale tema er 3D modellering, sammenstillinger, komponentbibliotek, datalagring (PDM).

ÅKP

ASH kurs - Verne og miljøkurs i henhold til ASH forskriften

Er du verneombud på norsk fartøy? Trenger du påfyll eller oppfrisking av regler og retningslinjer når det gjelder ASH? Dette kurset dekker Sjøfartsdirektoratet sine krav til opplæring.

ÅKP

Maritim IoT

FULLTEGNET! Digitalisering, instrumentering og analyse er viktige elementer i den maritime næringen. Dette kurset vil introdusere teknologi, teori og metoder for Industrial Internet of Things for maritime applikasjoner.

ÅKP

Robotisert produksjon og sveis

En generell introduksjon av ulike sveiseverktøy og robotteknologier. Kursdeltakerne vil være bedre i stand til å se nytteverdi av ulike robotiserte sveiseløsninger og programmeringsverktøy, deres forskjeller og vurdere hvordan teknologien kan benyttes som et verktøy og effektiviseringstiltak i eg...

ÅKP

BIM og Industrialisering for entreprenører

Den digitale tidsalder har inntatt bygg og anleggsbransjen, og med det ligger alt til rette for en industrialisering. Kurset beskriver hvordan entreprenører kan effektivisere egne leveranser ved strategisk bruk av eksisterende BIM-teknologi

ÅKP

Programmering og IIoT

En trend i industrien er at bedriftene i mindre grad designer maskinvare selv, men bruker ferdige enheter med muligheter for tilpasninger gjennom programmering, enten av selve enheten eller via mikrodatamaskiner eller mikrokontrollere. Kurset tilbys gratis til medlemsbedriften i klyngene GCE B...

ÅKP

Produksjon, planlegging og simulering

Moderne produksjon og effektiviseringstiltak krever nye metoder for planlegging, design og test av avanserte produksjonsceller og automatisert produksjon. Fokus i dette kurset er på kobling mellom virtuell og virkelig verden, simulering og testing. Kurset tilbys gratis til medlemsbedriften i ...

ÅKP

Drift, service og vedlikehold

Dagens produksjon og produkter blir stadig mer avanserte, og krav til effektivisering og optimalisering av drift, enten på produksjons- eller produktnivå er stor. Gjennom dette kurset vil studenten lære om om hvordan digitale tvillinger utvikles og brukes til å optimalisere drift. Kurset tilb...

ÅKP
Heidi2.jpg

Synlighet på nett og digitale kundereiser

ÅKP Academy er en serie webinarer som sendes di...

ÅKP
Heidi2.jpg

Slik får du det beste ut av styret ditt

ÅKP Academy er en serie webinarer som sendes di...

ÅKP