Innovasjon og utvikling i fiskeflåten, fra fartøy til marked - Samling 2

Nettverkstreff NCE Blue Legasea er en marin næringsklynge som jobber for å øke verdien av marint råstoff gjennom samarbeid og innovasjon i hele verdikjeden. Som et ledd i dette arbeidet inviterer vi mannskap i fiskeflåten til to faglige samlinger med søkelys på fiskekvalitet, prosessering, teknologi og markedskrav. I september reiser vi til Barcelona for å få økt innsikt i marked og merkevarebygging.

Arrangør: ÅKP - NCE Blue Legasea og Møreforsking
Dato:
Sted: Barcelona, Spania

Praktisk informasjon

Markedsreisen til Barcelona går over fire dager, og kostnader forbundet med flyreise, overnatting og felles måltider i Barcelona dekkes av NCE Blue Legasea. Egenandel kr 5.000 per deltaker. 

For å delta på denne markedsreisen må du ha deltatt på samlingen "Innovasjon og utvikling i fiskeflåten" som avholdes i april/mai 2021. 

OBS! Vi tar forbehold om at reisen lar seg gjennomføre som planlagt. 

Samling 1: Innovasjon og utvikling i fiskeflåten

Ålesund,  april/mai 2021 (2 samlinger med 15 deltakere). 

 • Hvorfor er det viktig å tenke verdikjede?
 • Hva påvirker fiskekvalitet?
 • Ny teknologi innen utvikling av produkt og utstyr
 • Bedriftsbesøk hos utstyrsleverandør/ prosessindustri
 • Markedsperspektiv i innovasjon - Kostnader og inntjening
 • Ideutveksling og diskusjon
 • Felles middag/kveldsaktivitet dag 1

Nettverkssamling: Marked og merkevarebygging

Barcelona/Spania, 05.-08. september 2021 (20 deltakere)

 • Markedsseminar – fra fiskefartøy til det spanske marked
 • Besøke MercaBarna (Fiskemarkedet i Barcelona)
 • Besøke sjømatmessa Seafood Expo Global
 • Besøke butikker og marked som selger sjømat
 • Ideutveksling og diskusjon
 • Felles middag/kveldsaktiviteter

Påmelding 

Interessert i å delta? Mer informasjon og påmeldingskjema kommer i 2021!

Ved stor pågang vil mannskap fra medlemsbedrifter i NCE Blue Legasea bli prioritert. 

For mer informasjon ta kontakt med NCE Blue Legasea v/ Prosjektleder fiskeri Janita Arhaug, e-post: Janita@legasea.no