AI og VR for å løse samfunnsordninger

ÅKP er partner i United Future Lab Norway. Dette er en lab der en kan bruke kunstig intelligens og virtuell virkelighet for å løse samfunnsutfordringer enten det er bærekraftig næringsutvikling, trafikkavvikling eller raskere sakshandsaming i kommunen.

ÅKP
Mål 11.png

Besøk vår partner UNITED FUTURE LAB NORWAY