Cyber Security Seminar

Seminar Digitalisering av industrien stiller stadig strengere krav til datasikkerhet. Er vi klar over hvilke trusler vi utsettes for og hva gjør vi med det?

Arrangør: Inmarsat, Rolls-Royce Marine, Ulstein Group, CCIS, NSM, PwC, Gagn og ÅKP
Dato:
Sted: ÅKP Blue Innovation Arena, NMK, Borgundveien 340, Ålesund
cybers.jpg

Hvordan skape muligheter av en trussel?

Det er økende risiko for kompromittering, utpressing og utnytting av selskaper og ansatte som ikke tar informasjonssikkerhetsarbeidet på alvor. Mennesket er alltid det svakeste leddet i alle organisasjoner. Få innblikk i tema innen datasikkerhet i næringslivet.

Tirsdag 6. februar 2018, ÅKP Blue Innovation Arena, NMK, Borgundveien 340, Ålesund 

Pris: 490,-

PROGRAM

11:30 - 12:00      Registrering og enkel servering

12:00 - 12:10      Åpning ved konferansier Torild Bugge, Ulstein Group

12:10 - 12:40      Cyber- and information security – a future with possibilities

  • Sokratis Katsikas, professor, NTNU CCIS - Center for Cyber and Information Security

12:40 - 12:55      Hva skjer rundt oss? 

  • Flere store aktører i den maritime sektor ble utsatt for cyberangrep i løpet av fjoråret med tap estimert til mange hundre millioner av dollar. Hva kan og må vi lære av det som skjedde og hvordan tenker Inmarsat i forhold til å hindre at lignende skal skje med norske aktører.

Trond Leira, daglig leder, Inmarsat Ålesund

12:55 - 13:10    Bli en sikkerhetsbevisst leverandør – noen ønsker og krav

  • Som systemintegrator og kunde for mange underleverandører er Rolls-Royce Marine en premissgiver, også i forhold til Cyber Security. Hvordan tenker Rolls-Royce i forhold til seg selv og valg av underleverandører med tanke både på utviklings-, leveranse- og driftsfasen?  

Einar Johansen, VP Customers Quality Excellence, Rolls Royce

13:10 - 13:30      Hvordan står det til i regionen vår?

  • ÅKP, PwC og Gagn har gjennomført en kartlegging av cyber- og informasjonssikkerhet i regionen vår. Hvordan står det egentlig til? Øyvind Melbye, manager, PwC

13:30 - 13:50      Kaffe og benstrekk

13:50 - 14.10 Norsk næringsliv må ta datasikkerhet på alvor  

  • Erfaringer fra arbeid med datasikkerhet i norske bedrifter. Arne Røed Simonsen, Næringslivets sikkerhetsråd/NHO 

14:10 - 14:50      Mennesker, teknologi og sikkerhet

  • Et innblikk i det digitale trussel- og risikobildet. Hvordan påvirker de mer menneskelige sidene sikkerhetsarbeidet? Hva kan du reelt sett gjøre, som et ledd i en verdikjede, og uavhengig av bransje?

Roar Thon, fagdirektør sikkerhetskultur, NSM - Nasjonal sikkerhetsmyndighet

14:50 - 15:05      Hvordan kan du bidra til et sikrere næringsliv?

  •  Opplæring og holdningsskapende arbeid i en bedrift. Gry Helene Stavseng, prosjektleder, Gagn AS

15:05 - 15:15      Forum for cyber- og informasjonssikkerhet

  • Sentrale næringsaktører har pekt på at vi trenger et forum for Cyber Security. Hvordan bør det i så fall innrettes? Og hvordan bør det jobbes i forhold til andre tilstøtende initiativ?

Per Erik Dalen, ÅKP AS

15:15 - 15:30     Oppsummering og avslutning


cyber logoer.png

Påmelding Cyber Security- seminar

Kontaktinformasjon