The Next Wave 2019

2. mai var det stinn brakke og god stemning på Giske da om lag 300 deltakere fra ulike deler av marin bransje var samlet på konferansen The Next Wave.

ÅKP
tormod på scena.jpg

Konferansen har som mål å ta for seg de store endringene fiskerinæringen står overfor og mulighetene dette fører med seg.

NCE Blue Legasea var til stede med stand og styreleder Tormod Thomsen var blant innlederne på konferansen og presenterte klyngens arbeid. 

Konferansen var en fin arena for å møte andre og for å få inspirasjon til vårt arbeid for å øke verdiene av marint råstoff.

For første gang på The Next Wave samlet vi deltagende Blue Legasea medlemmer i egen sone for å markere felles tilhørighet i næringen. 

file-1.jpeg
redigert giske.jpeg