Stø Technology AS nytt medlem

Innovativ fangsthåndteringsteknologi for bærekraftig ressursforvaltning.

ÅKP
stø humla.png

Bærekraft står i sentrum i prosjektet TRAWL 2.0, og er drivkraften når STØ TECHNOLOGY nå utvikler en helt ny type fangsthåndteringsteknologi for bruk innen trålfiske.  Selskapets patenterte nyvinning har fått mye oppmerksomhet siden lanseringen på årets Nor-Fishing i august, og var en av tre finalister til Innovasjonsprisen 2018. STØ tilnærming er banebrytende og disruptiv i måten den tar for seg næringens utfordringer, og legger opp til å levere helt nye løsninger som ikke finnes på markedet fra før. Siden oppstarten i 2017 har idéen raskt vokst fra å handle om et enkelt produkt til å bli en ambisiøs visjon om fremtidens fiskeri. Prosjektnavnet bærer bud om en restart for næringen som omfatter:

·       Mer bærekraftig & effektiv ressursforvaltning

·       Mer rasjonell og økonomisk drift

·       Forbedret produktkvalitet & økt verdiskapning

·       Vesentlig styrking av miljøprofil

·       Forbedret dyrevelferd

·       Styrket HMS

·       Forbedrede drifts- og forretningsmodeller

-Gode idéer, sterk dugnadsånd, flat samfunnstruktur med gjensidig tillit, har gitt Sunnmøre et unikt næringsliv, og NCE Blue Legasea er en viktig arena for ivaretakelse og utvikling av disse verdiene, sier daglig leder Arne O. Flø i STØ. -Vi ønsker med vårt medlemskap å bidra til videre nytenking og næringsutvikling i distriktet. I tillegg gir deltakelsen anledning til å invitere de andre medlemmene inn i utviklingsprosessen av vårt prosjekt, avslutter Flø.

Mer om STØ TECHNOLOGY finner du her