Sjekk-INN 2018

Velkommen til å delta på årets Sjekk inn – jobbmessa for studenter og unge voksne.

ÅKP
sjekk inn.jpg

Hva er Sjekk inn?

Sjekk inn er jobbmessa for studenter og unge voksne - både dem som bor her og de som er hjemme på juleferie. Målet er å knytte arbeids- og næringsliv til potensielle arbeidstakere slik at vi både på kort og lang sikt sikrer at regionen har den kompetansen og arbeidskraften vi trenger. Sjekk inn er et tiltak for å synliggjøre mulighetene og mangfoldet regionen har å by på. Sjekk inn skal være en møteplass der bedrifter og organisasjoner kan møte potensielle arbeidstaker.

Sjekk inn ble arrangert første gang i 2016. Da var det 28 utstillere og vel 200 besøkende. I 2017 ble arrangementet flyttet fra bysentrum til Campus Ålesund. Denne gangen var det hele 38 utstillere og om lag 500 besøkende. Vi har fått tilbakemelding om at arrangementet har ført til nyansettelser og viktig nettverksbygging.

Som utstiller vil dere bli dere bli presentert som deltaker på Sjekk inn gjennom våre nettsider, arrangement på facebook, i deltakerinformasjon og pressemeldinger.

Sjekk inn 2018:

Tid:                                    27. desember fra  kl. 17:00 -20:00

Sted:                                 Campus Ålesund, i kantina på NMK bygget.

Stands:                             Utstillerne får standplass på ca. 2 meter. Rigging av stands fra kl. 15.00.

Kostnad:                          Kr 5.500 pr standplass.

Påmelding:                      Påmeldingsskjema for Sjekk inn

Påmeldingsfrist:             5. desember. NB! Antall standplasser er begrenset.

Kontaktperson:               Elisabeth Aasen, 70 16 20 45 / 41570979,                elisabeth.froyen.aasen@alesund.kommune.no